Als de koers van uw beleggingsfonds daalt Keep calm!

U dacht nog zo dat u een fonds had waarmee u weinig risico liep. En dan ziet u in korte tijd uw belegging flink in waarde dalen. Logisch dat u daarvan schrikt. Maar nodig is dat meestal niet. Op de lange termijn valt het meestal mee.

Wie al langer belegt, weet het uit ervaring: koersschommelingen horen erbij. Koersstijgingen én koersdalingen. Vrijwel elk jaar gebeurt het wel een keer dat de beurzen het op hun heupen krijgen en in de min schieten. Soms is er een concrete aanleiding. Maar vaak ook niet. Raak vooral niet in paniek.

Beleggen levert vaak meer op dan sparen

‘Keep calm’ luidt het algemene advies van beleggingsexperts. Een goed advies. Want ook al dalen koersen zo nu en dan, beleggen levert op de langere termijn meestal meer dan sparen. En vergeet vooral niet dat u belegt voor de lange termijn. Dalen de koersen vandaag? U heeft de tijd. Dat is óók het uitgangspunt van de beheerders van het fonds waarin u belegt. Voor hen is een koersschommeling geen aanleiding om het beleggingsbeleid te veranderen. En ze zullen u hetzelfde adviseren: doe geen overhaaste dingen zodra de beurskoersen naar beneden bewegen.

Economische ontwikkelingen

De beheerders van uw fonds laten zich niet leiden door de waan van de dag. Ze kijken vooral naar ontwikkelingen in de economie. Als het daar goed mee gaat, zullen de koersen na een daling weer gaan stijgen. Fondsbeheerders beslissen over de samenstelling van een fonds op basis van de beste informatie, een doordacht beleggingsbeleid en de rendementsdoelen die ze nastreven. Daar hoort ook een bepaalde termijn bij. Bij het ene fonds is dat twee tot vijf jaar.Bij een ander fonds kan dat twintig jaar zijn. Het is dan ook belangrijk om hierop te letten als u een beleggingsfonds kiest. Welke termijn past bij u?

Spreiden, spreiden, spreiden

Eén van de grote voordelen van een beleggingsfonds is risicospreiding. Beheerders van grote beleggingsfondsen investeren uw geld niet in één of enkele bedrijven, maar meestal in honderden of zelfs duizenden. Gaat het met een bedrijf minder, dan is de kans groot dat het wordt gecompenseerd door positieve ontwikkelingen bij een ander bedrijf. Een andere vorm van risicospreiding is een verdeling van de investeringen over verschillende sectoren. Gespecialiseerde fondsen doen dat niet, generieke fondsen zoals de mixfondsen van Centraal Beheer, doen dat wel. En dan kunt u zelf ook nog aan risicospreiding doen. Bijvoorbeeld door een fonds te kiezen dat niet alleen in aandelen maar ook in obligaties belegt.

En nog meer spreiden

Ten slotte nog een tip voor iedereen die niet te veel risico wil lopen. Spreid uw aankopen! Leg liever elke maand op een vast moment een kleiner bedrag in, dan één keer een groot bedrag. Binnen de op- en neergaande koersen koopt u dan uiteindelijk tegen een gemiddelde koers. En u vermijdt het risico dat u instapt op een moment dat de koersen net relatief hoog zijn.

"Dit artikel is in samenwerking met Centraal Beheer tot stand gekomen"