Fagron realiseert omzetgroei van 14,5%; REBITDA stijgt naar € 99,1 miljoen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 7 februari 2019

Versnelling organische omzetgroei in tweede halfjaar

Hoofdpunten - Financieel

 • Omzet bedraagt in 2018 € 471,7 miljoen, een stijging van 14,5% CER[1]
 • Organische omzetgroei versnelt in de tweede jaarhelft naar 10,1% CER
 • REBITDA[2] stijgt naar € 99,1 miljoen (+8,8% CER)
 • Sterke operationele kasstroom van € 73,3 miljoen
 • Netto financiële schuld/REBITDA-ratio van 2,63 per ultimo 2018
 • Dividendvoorstel van € 0,12 per aandeel
 • Verdere groei van omzet en winstgevendheid verwacht in 2019

Strategisch - Operationeel

 • Strategische focus op innovatie en kwaliteit biedt competitief voordeel met oog op strenge kwaliteitseisen
 • Fagron Steriele Bereidingsapotheek in Nederland verkrijgt GMP-certificaat
 • Lancering van Fagron Genomics - opstart NGS[3] laboratorium in Barcelona
 • Focus op Brands leidt tot organische omzetgroei van 23,4% CER, gedragen door alle regio's
 • Alle activiteiten in de VS laten een zeer sterke groei zien

Rafael Padilla, CEO van Fagron: "Fagron heeft in 2018 een sterke performance laten zien, zowel wat betreft omzetgroei als resultaatontwikkeling. De omzet stijgt naar € 471,7 miljoen, terwijl de REBITDA stijgt naar € 99,1 miljoen. Bij constante wisselkoersen stijgt de omzet met 14,5% in 2018 en de REBITDA met 8,8%. De organische omzetgroei laat in het tweede halfjaar een duidelijke versnelling zien, waar al onze activiteiten aan hebben bijgedragen.

We zijn bijzonder tevreden over de ontwikkelingen in de segmenten waarin Fagron actief is. In Noord-Amerika stijgt de organische omzet tegen constante wisselkoersen in 2018 met 25,1%. De 28,0% organische omzetgroei tegen constante wisselkoersen in de tweede jaarhelft is een duidelijke versnelling in vergelijking met de eerste jaarhelft. De activiteiten gericht op Brands en Essentials realiseren een groei van 13,9% in de tweede jaarhelft, terwijl Compounding Services een groei van 32,6% realiseert. De REBITDA-marge in Noord-Amerika bedraagt 13,1% in 2018 en ook hier zien we in de tweede jaarhelft met 14,8% een duidelijke verbetering ten opzichte van de eerste jaarhelft.

In Zuid-Amerika hebben we onze leidende marktpositie in 2018 verder kunnen versterken. De organische omzetgroei tegen constante wisselkoersen bedraagt 12,7% in 2018. Deze toename werd vooral gedreven door de sterke groei van de bereidingsmarkt in Brazilië, een goede productbeschikbaarheid en de focus op de ontwikkeling en introductie van innovatieve en onderscheidende Brands. Bijna 36% van de omzet in Zuid-Amerika in 2018 wordt gerealiseerd met Brands.

In Europa zien we ook een duidelijke groeiversnelling in de tweede jaarhelft. De organische omzet tegen constante wisselkoersen stijgt met 3,5% in de tweede jaarhelft en met 2,7% in geheel 2018. Het besluit om de capaciteit bij een van de Nederlandse steriele bereidingsfaciliteiten tijdelijk terug te brengen, heeft een negatief effect gehad op zowel de omzetgroei als de winstgevendheid. Het negatieve effect op de omzet in 2018 bedraagt € 4,0 miljoen.

In 2018 hebben we fors geïnvesteerd in onze faciliteiten, gekwalificeerde mensen en organisatie. Met deze investeringen spelen wij effectief in op de steeds strenger wordende kwaliteitseisen die inspecties stellen aan het onder GMP condities herverpakken van grondstoffen en het bereiden van gepersonaliseerde medicatie; een ontwikkeling die voor veel marktpartijen maar ook ziekenhuizen een steeds grotere (toetredings)drempel vormt. Deze investeringen in gekwalificeerde mensen en faciliteiten verschaffen Fagron een steeds groter competitief voordeel ten opzichte van onze concurrenten. Hierdoor kunnen wij onze klanten en patiënten nog beter bedienen en verdere groei voor Fagron realiseren.

In het laatste kwartaal van 2018 is Fagron Genomics van start gegaan. Fagron Genomics is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en het op de markt brengen van innovatieve genetische testen. De genetische analyse vindt plaats, met door Fagron ontwikkelde op algoritme gebaseerde software, in het state-of-the-art Next Generation Sequencing laboratorium van Fagron Genomics in Barcelona (Spanje). Met de genetische testen van Fagron Genomics kan de voorschrijver de meest geschikte gepersonaliseerde therapie voorschrijven aan zijn patiënten. In 2019 zal Fagron Genomics onder meer een genetische test lanceren die het voor anesthesisten mogelijk maakt om de optimale medicatie aan de patiënten toe te dienen.

Wij zullen onze leidende marktposities in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika de komende jaren verder uitbouwen via organische groei en strategische overnames. Gezien de positieve ontwikkelingen en kansen in de markt voor gepersonaliseerde medicatie zijn wij ervan overtuigd dat we met onze strategische focus sterk gepositioneerd zijn om significante waarde te realiseren in 2019.

Open onderstaande link voor het persbericht:

Bijlage