Alleen Bpost nog kandidaat voor krantencontract

Alleen het postbedrijf Bpost is nog kandidaat voor het nationale krantencontract. Oorspronkelijk waren drie kandidaten gemeld, maar eerder al had de Belgische Distributiedienst zich uit het biedingsproces teruggetrokken, maar nu blijkt dat ook de groep Agences et Messageries de la Presse (AMP) uiteindelijk geen offerte heeft ingediend.

Bpost heeft ook het huidige contract voor de krantenbedeling in handen. Het contract heeft een waarde van 270 miljoen euro per jaar, maar de Europese Commissie had geëist dat voor de nieuwe overeenkomst, die begin volgend jaar ingaat en een looptijd heeft van vijf jaar, een bieding zou gebeuren.

Het Belgisch Instituut voor Post en Telefonie (BIPT) had in februari drie kandidaten geselecteerd, maar zegt nu dat alleen Bpost een offerte heeft ingediend. Koen Van Gerven, chief executive ban Bpost, had eerder al aangegeven dat van het contract meer dan drieduizend banen afhankelijk zouden zijn.

Bron: Express.be