Sequana Medical haalt €27,5 miljoen op in succesvolle Eerste Openbaar Aanbod

Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt substantiële risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten het gehele Prospectus lezen dat werd voorbereid door de Vennootschap, en moeten in het bijzonder de afdeling "Risicofactoren" van het Prospectus raadplegen voor een bespreking van bepaalde factoren die in acht moeten worden genomen in verband met een belegging in de Aangeboden Aandelen. De risicofactoren die werden beschreven in het Prospectus nemen de risico’s op dat Sequana Medical sinds haar oprichting operationele verliezen heeft geleden, negatieve operationele kasstromen en een geaccumuleerd tekort heeft en mogelijk nooit in staat zal kunnen zijn om winst te maken of deze vervolgens te behouden, dat de toekomstige financiële resultaten van Sequana Medical zullen afhangen van de commerciële aanvaarding van de alfapump® (het enige product van Sequana Medical in commerciële fase op heden), de alfapump® DSR en/of enige toekomstige producten op de doelmarkten, dat Sequana Medical waarschijnlijk bijkomende financiering nodig zal hebben in de toekomst om te voldoen aan haar kapitaal- en investeringsbehoeften en dat verdere financiering niet beschikbaar zou kunnen zijn op het ogenblik dat Sequana Medical die nodig heeft of de toegang door Sequana Medical tot bijkomend kapitaal aanzienlijk zou beperken en dat, zonder rekening te houden met enige opbrengsten uit de Aanbieding, de Vennootschap niet voldoende werkkapitaal heeft om aan haar werkkapitaalbehoeften te voldoen voor een periode van minstens 12 maanden vanaf de datum van het Prospectus. Al deze factoren moeten in acht genomen worden alvorens te beleggen in de Aangeboden Aandelen. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.


Persbericht

Sequana Medical haalt €27,5 miljoen op in succesvolle Eerste Openbaar Aanbod

Gent, BELGIË 8 februari 2019 Sequana Medical NV ("Sequana Medical", de "Vennootschap"), een onderneming in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt en zich richt op de ontwikkeling van vernieuwende behandelingsoplossingen om leveraandoeningen, hartfalen, maligne ascites en andere vochtbalansproblemen te behandelen, kondigt vandaag de resultaten van haar eerste openbaar aanbod van nieuwe aandelen aan, met de toelating van al haar aandelen tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder het symbool "SEQUA", dat op 31 januari 2019 werd gelanceerd (de "Aanbieding").

De finale aanbiedingsprijs voor de Aanbieding werd vastgesteld op €8,50; welke de Vennootschap een initiële marktkapitalisatie verschaft van €107,2 miljoen. De bruto opbrengsten van de Aanbieding voor de Vennootschap belopen €27,5 miljoen.

Het orderboek werd opgebouwd met sterke lokale steun van hoogkwalitatieve lange-termijn institutionele en particuliere beleggers, alsook een mix aan gespecialiseerde, lange-termijn en generalistische investeerders in Europa.

Ian Crosbie, Chief Executive Officer van Sequana Medical, reageerde: "Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor Sequana Medical, aangezien we dit proces van fondsenwerving met succes hebben afgerond en zowel hoogkwalitatieve institutionele beleggers als particuliere beleggers in België hebben aangetrokken. Wij zien deze succesvolle fondsenwerving in een moeilijk klimaat op de wereldwijde aandelenmarkten als een duidelijk blijk van vertrouwen van onze bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders. De opgehaalde middelen zullen ons in staat stellen verder te investeren in onze commerciële en klinische ontwikkeling met als doel de alfapump® en alfapump® DSR beschikbaar te maken voor een bredere patiëntengroep en tegemoet te komen aan belangrijke onbeantwoorde medische behoeften, wat op zijn beurt waarde zal creëren voor onze aandeelhouders. We willen al onze bestaande en nieuwe investeerders bedanken voor hun blijvende steun en kijken uit naar de volgende fase in onze bedrijfsontwikkeling."

Resultaten van de Aanbieding

 • De finale aanbiedingsprijs voor de Aanbieding werd vastgesteld op €8,50 (de "Aanbiedingsprijs").
 • De Aanbieding eindigde op 7 februari 2019 om 16:00 u (CET).
 • Het totaal aantal aandelen uitgegeven in de Aanbieding bedraagt 3.235.294 nieuwe aandelen van de Vennootschap (de "Nieuwe Aandelen", en elk bestaand aandeel of Nieuw Aandeel dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt, is een "Aandeel").
 • De bruto opbrengsten voor de Vennootschap bedragen €27,5 miljoen. De impliciete marktkapitalisatie van Sequana Medical is bij benadering €107,2 miljoen.
 • Een overtoewijzingswarrant om in te schrijven op 25.577 bijkomende nieuwe Aandelen tegen de Aanbiedingsprijs, werd toegekend aan KBC Securities NV/SA, als stabilisatiemanager (de "Stabilisatiemanager"), die optreedt namens KBC Securities NV/SA, Kempen & Co N.V. en Mirabaud Securities Limited, teneinde eventuele overtoewijzingen of shortposities in verband met de Aanbieding te dekken (de "Overtoewijzingswarrant", en (i) de Nieuwe Aandelen, en (ii) de bijkomende nieuwe Aandelen uitgegeven krachtens de Overtoewijzingswarrant, worden collectief de "Aangeboden Aandelen" genoemd). De Overtoewijzingswarrant zal kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van 30 kalenderdagen volgend op de Noteringsdatum (zoals hieronder gedefinieerd). De Vennootschap zal aankondigen of en wanneer de Overtoewijzingswarrant wordt uitgeoefend.
 • 327.092 Aandelen, die bij benadering 10% van de Aangeboden Aandelen in de Aanbieding vertegenwoordigen, werden geplaatst bij particuliere beleggers in België. 100% van de Aandelen waarop door particuliere beleggers werd ingeschreven zal worden toegewezen.
 • De verhandeling van de Aandelen van Sequana Medical op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder het symbool "SEQUA" zal naar verwachting beginnen, op een “if-and-when-issued-and/or-delivered”-basis, op of rond 11 februari 2019 (de “Noteringsdatum”).
 • De voltooiingsdatum zal naar verwachting op 12 februari 2019 zijn (de "Voltooiingsdatum"). De Aanbiedingsprijs moet door beleggers worden betaald door hun financiële instellingen te machtigen om op de Voltooiingsdatum hun bankrekeningen te debiteren voor dat bedrag.
 • Aan de bestaande investeerders die zich ertoe hadden verbonden om in te schrijven voor een totaal bedrag van EUR 20,5 miljoen in de Aanbieding tegen de Aanbiedingsprijs, onder de voorwaarde van de voltooiing van de Aanbieding (de "Inschrijvingsverbintenissen") werd een totaal van 2.413.909 Nieuwe Aandelen toegewezen in de Aanbieding op basis van hun Inschrijvingsverbintenissen.
 • KBC Securities NV/SA en Kempen & Co N.V. traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners in de Aanbieding met Mirabaud Securities Limited als Lead Manager.
 • De Vennootschap heeft een stand-still van 360 dagen aanvaard onder voorbehoud van de gebruikelijke uitzonderingen en voorwaarden.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Sequana Medical
Lies Vanneste
Director IR
Tel: +32 (0) 498 05 35 79
E-mail: IR@sequanamedical.com

Consilium Strategic Communications
Alexandra Harrison, Marieke Vermeersch, Sukaina Virji
Tel: +44 (0) 203 709 5000
E-mail: sequanamedical@consilium-comms.com

Over Sequana Medical:

Sequana Medical is een vennootschap in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt en zich richt op de ontwikkeling van vernieuwende behandelingsoplossingen om leveraandoeningen, hartfalen, maligne ascites en andere vochtbalansproblemen te behandelen.

Sequana Medical's alfapump® is een volledig implanteerbaar, programmeerbaar, draadloos opgeladen, batterij-gevoed systeem dat CE-gemarkeerd is voor de behandeling van i) refractaire ascites (chronische vochtophoping in de buik) als gevolg van levercirrose en ii) maligne ascites (met een levensverwachting van zes maanden of minder). Het aantal patiënten met refractaire ascites door levercirrose zal naar verwachting dramatisch toenemen als gevolg van de toenemende prevalentie van NASH (Non-Alcoholische Steatohepatitis).

Meer dan 650 alfapump® systemen zijn geïmplanteerd en sinds april 2018 is de alfapump® opgenomen in de EASL (European Association for the Study of the Liver) klinische praktijkrichtlijnen voor gedecompenseerde cirrose. In januari 2019 verleende de FDA Breakthrough Device status voor de alfapump® voor de behandeling van recurrente of refractaire ascites ten gevolge van levercirrose. De "alfapump® MOSAIC North American IDE feasibility study" bij patiënten met refractaire of recurrente ascites ten gevolge van levercirrose is voltooid en de resultaten werden gepresenteerd op de AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) jaarlijkse bijeenkomsten in oktober 2017 en november 2018. De alfapump® heeft in de VS nog geen reglementaire goedkeuring gekregen.

De alfapump® is een van de eerste veilige en effectieve alternatieven op lange termijn voor groot-volumeparacentesis ("Large Volume Paracentesis"), die een langdurige, invasieve en pijnlijke procedure is, die alleen symptomatische verlichting op korte termijn biedt, ziekenhuisbezoeken vereist en een aanzienlijke belasting vormt voor de gezondheidszorg en de levenskwaliteit van de patiënt. Door automatisch en continu ascites te verplaatsen naar de blaas, waar het lichaam het op natuurlijke wijze elimineert door urinering, voorkomt de alfapump® vochtophoping en de mogelijke complicaties ervan, waardoor de levenskwaliteit en voeding van de patiënt wordt verbeterd en de ziekenhuisbezoeken en de kosten van de gezondheidszorg mogelijk worden verlaagd. De alfapump®-DirectLink technologie stelt artsen in staat om informatie over de pompprestaties te ontvangen en patiënten die door de alfapump® worden behandeld effectiever te behandelen.

Sequana Medical is bezig met de ontwikkeling van de alfapump® DSR, gebouwd op het bewezen alfapump® platform, om een handig en volledig implanteerbaar systeem voor Direct Sodium Removal-therapie ("DSR-therapie") te leveren, een vernieuwende en gepatenteerde aanpak voor de behandeling van volumeoverbelasting bij hartfalen. Gegevens uit studies bij dieren, gepresenteerd op EuroPCR 2018 en HFSA 2018, geven aan dat DSR-therapie effectief en veilig is. Een eerste studie bij mensen voor DSR therapie is lopende. De behandeling van volumeoverbelasting bij patiënten met diuretica-resistent hartfalen is een grote klinische uitdaging. Er zijn naar schatting één miljoen ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen in de VS per jaar, waarvan 90% het gevolg zijn van symptomen van volumeoverbelasting. De geschatte kosten van hartfalen gerelateerde ziekenhuisopnames in de VS bedragen 13 miljard dollar per jaar.

Sequana Medical is gevestigd in Gent, België en investeerders zijn onder meer NeoMed Management, LSP (Life Science Partners), VI Partners, BioMedPartners, Capricorn Venture Partners, Entrepreneur's Fund, Salus Partners, Newton Biocapital, PMV en SFPI-FPIM. Voor meer informatie kunt u terecht op www.sequanamedical.com.

Belangrijke Reglementaire Disclaimer

Elke verklaring in dit persbericht over de veiligheid en doeltreffendheid van de alfapump® is niet van toepassing op de VS en Canada, aangezien het toestel momenteel klinisch wordt onderzocht in deze gebieden.

Belangrijke Informatie

Dit bericht vormt geen en maakt geen deel uit van een aanbod of een uitnodiging om Aandelen van Sequana Medical te verkopen of uit te geven, noch een verzoek van een aanbod om Aandelen van Sequana Medical (de "Vennootschap") te kopen of erop in te schrijven. Elke aankoop van of inschrijving op Aandelen in de Vennootschap die uitgegeven moeten worden in verband met de voorgenomen aanbieding zou moeten worden gedaan op basis van de informatie die vervat is in het prospectus met betrekking tot de voorgenomen aanbieding en enige aanvulling daarop, naargelang het geval (het "Prospectus").

Dit bericht is geen prospectus. De informatie in dit bericht is louter ter informatie en pretendeert niet volledig te zijn. Beleggers zouden enkel mogen inschrijven op enige effecten waarnaar in dit document verwezen wordt, op basis van de informatie die vervat is in het Prospectus. Het Prospectus bevat gedetailleerde informatie over de Vennootschap en haar management, de risico's verbonden aan een belegging in de Vennootschap, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens. Dit bericht kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of beleggingsbeslissing.

Dit bericht is niet bestemd voor verspreiding, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de VS of Amerikaanse personen in de zin van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act"). Het vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbieding of verzoek om effecten te kopen of erop in te schrijven in de VS. De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in het kader van de U.S. Securities Act en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de VS, behalve krachtens een vrijstelling van, of transacties die niet onderworpen zijn aan, de registratievereisten van de U.S. Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkel gedeelte van de voorgenomen aanbieding van de aangeboden aandelen geregistreerd in de VS, en heeft niet de intentie een openbare aanbieding van aandelen uit te voeren in de VS.

Dit bericht is uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”), op België na, die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG en de wijzigingen daaraan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER, en samen met enige omzettingsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER, de “Prospectusrichtlijn”). Verder is dit bericht in het Verenigd Koninkrijk enkel bestemd voor en gericht aan (i) personen met professionele ervaring met zaken in verband met beleggingen die binnen de definitie vallen van "investment professionals" van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Order"), (ii) vermogende entiteiten, enz. die binnen Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order vallen en (iii) alle overige personen aan wie dit volgens de wet mag worden meegedeeld (al deze personen worden samen de "relevante personen" genoemd). De voorgenomen aanbieding, al naargelang het geval, zal enkel ter beschikking worden gesteld van, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op effecten, of deze aan te kopen of op enige andere manier te verkrijgen, zal enkel worden aangegaan met de relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen op basis van of vertrouwen op dit bericht en de inhoud ervan.

Dit bericht en de informatie hierin vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot aankoop van effecten van de Vennootschap en vormt geen prospectus of soortgelijke mededeling in de zin van artikel 752, 652a en/of 1156 van de Zwitserse Codex Verbintenissen ("Swiss Code of Obligations") of een noteringsprospectus in de zin van de noteringsregels van de "SIX Swiss Exchange".

Dit bericht en de informatie hierin zijn niet bestemd voor publicatie, verspreiding of vrijgave in of naar de VS, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dit wettelijk verboden zou zijn.

De datum van voltooiing van de notering op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels kan worden beïnvloed door zaken als de marktomstandigheden. Er is geen garantie dat een dergelijke notering zal plaatsvinden en beleggers mogen hun financiële beslissingen in dit stadium niet baseren op de bedoelingen van de Vennootschap met betrekking tot een dergelijke notering.

Het beleggen in de effecten waarop dit bericht betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een significant risico op verlies van het volledige belegde bedrag. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, moeten een erkend expert raadplegen die gespecialiseerd is in het verstrekken van advies over zulke beleggingen. Dit bericht vormt geen aanbeveling wat de voorgenomen aanbieding betreft. De waarde van de aandelen kan stijgen of dalen. Potentiële beleggers moeten een professionele adviseur raadplegen omtrent de geschiktheid van de voorgenomen aanbieding voor de betrokken persoon.

Er werd door de Vennootschap geen actie ondernomen die een aanbod van aandelen van de Vennootschap of het bezit of de verspreiding van deze materialen of elk ander aanbiedings- of publiciteitsmateriaal in verband met zulke aandelen in eender welke jurisdictie, op België na, waar actie daartoe vereist is, zou toelaten. De vrijgave, publicatie of verspreiding van deze materialen in sommige jurisdicties kan wettelijk worden beperkt en daarom moeten personen in zulke jurisdicties waarin zij worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid zich informeren over deze restricties en deze restricties in acht nemen. De uitgifte, de inschrijving op of de aankoop van aandelen van de Vennootschap kunnen onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke of statutaire restricties in bepaalde jurisdicties. De Vennootschap is niet aansprakelijk als personen de voorgenoemde restricties niet naleven.

De inhoud van dit bericht bevat mededelingen die "toekomstgerichte mededelingen" zijn, of geacht kunnen worden te zijn. In bepaalde gevallen kunnen toekomstgerichte mededelingen worden geïdentificeerd aan de hand van het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden “meent”, “raamt”, “anticipeert”, “verwacht”, “neemt voor”, “kan”, “zal”, “is van plan”, “blijven”, “doorlopend”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, “doel”, “zoeken” of “moeten” of, in ieder geval, aan de hand van hun negatieve vorm of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door discussies over strategieën, plannen, doelstellingen, streefdoelen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of voornemens. Toekomstgerichte mededelingen omvatten mededelingen met betrekking tot de voornemens, meningen of huidige verwachtingen van de Vennootschap omtrent, onder meer, haar operationele resultaten, vooruitzichten, groei, strategieën en dividendbeleid en de sector waarin de Vennootschap actief is. Door hun aard gaan toekomstgerichte uitspraken gepaard met gekende en onbekende risico's en onzekerheden. Er kunnen zich van tijd tot tijd nieuwe risico’s voordoen en het is niet mogelijk voor de Vennootschap om alle dergelijke risico’s te voorspellen. De Vennootschap kan ook de invloed van al deze risico’s op haar activiteiten niet inschatten, noch de mate waarin enige risico’s of de combinatie van risico’s en andere factoren er toe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van diegene die opgenomen zijn in enige toekomstgerichte mededelingen. Toekomstgerichte mededelingen zijn geen waarborg voor toekomstige prestaties. Gelet op deze risico's en onzekerheden mag de lezer niet op toekomstgerichte uitspraken vertrouwen als een voorspelling van eigenlijke resultaten. Onverminderd de verplichtingen van de Vennootschap krachtens de wetgeving met betrekking tot de bekendmaking en permanente informatie, is de Vennootschap niet van plan om, noch voelt ze zich verplicht, om toekomstgerichte uitspraken up-to-date te houden.

KBC Securities NV/SA, Kempen & Co N.V. en Mirabaud Securities Limited (de "Underwriters") handelen voor de Vennootschap en niemand anders met betrekking tot de voorgenomen aanbieding, en zullen aan niemand anders dan de Vennootschap verantwoording moeten afleggen over het verstrekken van bescherming aan hun respectievelijke cliënten en het verstrekken van advies in het kader van de aanbieding.

De Vennootschap is aansprakelijk voor de informatie in dit bericht, met uitzondering van de informatie aan verdelers hieronder uiteengezet. De Underwriters nemen de verantwoordelijkheid op zich voor de sectie van deze aankondiging getiteld "mededeling aan verdelers". Onder voorbehoud van het voorgaande zal niemand van de Underwriters, noch enige van hun respectievelijke verbonden ondernemingen, noch enige van hun respectievelijke bestuurders, kaderleden, werknemers, adviseurs of vertegenwoordigers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor of verstrekken enige expliciete of impliciete garantie of waarborg over de waarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (of dat deze informatie werd weggelaten in deze aankondiging) of van elke informatie met betrekking tot de Vennootschap, noch schriftelijk, noch mondeling, noch in visuele, noch in elektronische vorm, en op welke wijze dan ook overgebracht of beschikbaar gesteld of voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit bericht of de inhoud ervan of op andere wijze eruit voortvloeit met betrekking daarop. Elk van de Underwriters en elk van hun respectievelijke verbonden ondernemingen wijzen, voor zover wettelijk toegelaten, bijgevolg alle en enige aansprakelijkheid af, zowel buitencontractueel, contractueel of op andere wijze, die ze anders zouden kunnen hebben met betrekking tot zulk document of enige zulke verklaring. Geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie wordt gegeven door enige van de Underwriters of enige van hun respectievelijke verbonden ondernemingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, redelijkheid, verificatie of toereikendheid van de informatie opgenomen in dit bericht, en niets in dit bericht mag worden tegengeworpen als een belofte of verklaring in dit verband, al dan niet in het verleden of in de toekomst.

In verband met de Aanbieding zal KBC Securities NV/SA optreden als stabilisatiemanager (de "Stabilisatiemanager") namens de Underwriters en mag ze gedurende een periode van maximaal 30 dagen vanaf de Noteringsdatum (de "Stabilisatieperiode") transacties verrichten die de prijs van de aandelen of enige opties, warranten of rechten met betrekking tot, of ander belang in, de aandelen of andere effecten van de Vennootschap, stabiliseren, handhaven of op een andere wijze beïnvloeden. Deze activiteiten zouden de marktprijs van de aandelen op een hoger niveau kunnen ondersteunen dan datgene wat anders zou kunnen gelden. Stabilisatie zal niet worden uitgevoerd boven de Aanbiedingsprijs. Dergelijke transacties zouden kunnen worden uitgevoerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, op de parallelmarkten ("over-the-counter markets") of op een andere wijze. De Stabilisatiemanager en zijn vertegenwoordigers zijn niet verplicht om enige van deze activiteiten uit te voeren en als zodanig bestaat er geen zekerheid dat deze activiteiten zullen worden ondernomen; als toch enige van deze activiteiten worden ondernomen, dan mogen de Stabilisatiemanager of zijn vertegenwoordigers enige van deze activiteiten te allen tijde stopzetten en ze moeten eindigen aan het einde van de bovenvermelde periode van 30 dagen. Binnen vijf werkdagen na het einde van de Stabilisatieperiode, zal de volgende informatie publiek worden gemaakt in overeenstemming met artikel 5, §2 van het Belgisch Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de primaire marktpraktijken: (i) of al dan niet stabilisatie heeft plaatsgevonden; (ii) de datum waarop stabilisatie werd aangevangen; (iii) de datum waarop stabilisatie het laatst heeft plaatsgevonden; (iv) de prijsvork waarbinnen stabilisatie heeft plaatsgevonden, voor elke datum waarop stabilisatietransacties werden uitgevoerd; en (v) de uiteindelijke omvang van de Aanbieding, inclusief het resultaat van de stabilisatie en, in voorkomend geval, de uitoefening van de Overtoewijzingswarrant.

Mededeling aan verdelers

Uitsluitend met het oog op de vereisten inzake goed productbeheer vervat in: (a) de Europese Richtlijn 2014/65/EU ‘Markets in Financial Instruments Directive’, zoals gewijzigd ("MiFID II"); (b) Artikel 9 en 10 van de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/593 aanvullend op MiFID II; en (c) lokale uitvoeringsmaatregelen (samen de "MiFID II Productbeheer Vereisten"), en, voor zover wettelijk toegestaan, uitsluitende elk risico ten aanzien van verdelers voortvloeiend uit een onrechtmatige daad, overeenkomst of anderszins, die betrekking heeft op elke "producent" (voor de toepassing van de MiFID II Productbeheer Vereisten), werden de Aandelen onderworpen aan een proces van productgoedkeuring, dat vastgesteld heeft dat de Aandelen: (i) verenigbaar zijn met een doelpubliek van particuliere beleggers en beleggers die beantwoorden aan de criteria van professionele klanten en ervaren tegenpartijen, ieder zoals gedefinieerd in MiFID II (rekening houdende met de aantekeningen hieronder); en (ii) in aanmerking komen voor verdeling via alle distributiekanalen zoals toegestaan door MiFID II (de "Beoordeling van het Doelpubliek"). Niettegenstaande de Beoordeling van het Doelpubliek, dienen verdelers op te merken dat: de prijs van de Aandelen kan dalen en investeerders de hele of een deel van hun belegging kunnen verliezen; de Aandelen geen gegarandeerd inkomen en geen kapitaalbescherming geven; en een belegging in de Aandelen enkel verenigbaar is met beleggers die geen gegarandeerd inkomen of kapitaalbescherming nodig hebben, die (hetzij alleen hetzij samen met een geschikte financiële of andere adviseur) geschikt zijn om de voordelen en risico’s van zulke belegging te evalueren en die voldoende middelen hebben om elk verlies te dragen dat daaruit kan voortvloeien. De Beoordeling van het Doelpubliek doet geen afbreuk aan de vereisten van enige contractuele, juridische of regelgevende verkoopsbeperking in verband met de Aanbieding.

Voor de duidelijkheid: de Beoordeling van het Doelpubliek vormt geenzins: (a) een oordeel over de geschiktheid of gepastheid in het kader van MiFID II; of (b) een advies voor gelijk welke belegger of groep van beleggers om te investeren in de Aandelen, of om ze te kopen of om gelijk welke actie aangaande de Aandelen te ondernemen.

Elke Verdeler is verantwoordelijk om zijn eigen doelpubliek in verband met de Aandelen te beoordelen en om de gepaste verdeelkanalen te bepalen.