HAL stelt dividend omwisselverhouding vast

Op 18 mei 2015 is het voorstel om een dividend van € 5,05 per aandeel HAL Trust uit te keren goedgekeurd. Dit dividend wordt uitgekeerd in aandelen HAL Trust tenzij een aandeelhouder uiterlijk op 11 juni 2015 (15.00 uur, CET) uitdrukkelijk om betaling in contanten heeft verzocht.

Bij uitkering van het dividend in aandelen zullen Aandeelhouders één nieuw aandeel HAL Trust ontvangen per 31 dividendrechten van aandelen. Eventuele fracties worden verrekend in contanten.

De omwisselverhouding is vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van het aandeel HAL Trust verhandeld op Euronext in Amsterdam gedurende de periode 22 mei 2015 tot en met 11 juni 2015. De waarde van het stockdividend is, op basis van de volume gewogen gemiddelde koers, nagenoeg gelijk aan de waarde van het contante dividend.

Zowel het dividend in aandelen als in contanten is betaalbaar vanaf 18 juni 2015. Aandeelhouders vertegenwoordigend circa 6% van de uitstaande aandelen HAL Trust hebben gekozen voor betaling van het dividend over 2014 in contanten.

In totaal worden 2.258.283 nieuwe aandelen HAL Trust uitgegeven. Voor de nieuw uit te geven aandelen HAL Trust zal bij Euronext Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend. Uit hoofde van artikel 5:4 sub e van de Wet op het financieel toezicht is er geen verplichting tot publicatie van een prospectus in verband met de toelating. Na de uitgifte zal het aantal uitstaande aandelen HAL Trust 76.399.596 bedragen.