Dexia: Notificatie aan de Europese Commissie van de hernieuwing van de Staatsgarantie aan Dexia

Voorwetenschap en gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 26 februari 2019, 7u15

Notificatie aan de Europese Commissie van de hernieuwing van de Staatsgarantie aan Dexia

De raad van bestuur van Dexia SA/NV heeft op 25 februari 2019 kennis genomen van de notificatie die door de Belgische en de Franse Staat werd overgemaakt aan de Europese Commissie inzake een voorstel met het oog op de hernieuwing voor de periode na 31 december 2021 van de herfinancieringsgarantie waarvan Dexia geniet. Het ontwerp voorgesteld door de Staten maakt nog het voorwerp uit van besprekingen. Indien het wordt goedgekeurd door de Europese Commissie, dient het ontwerp tevens te worden gevalideerd in België en in Frankrijk, volgens de in elke Staat[1] van toepassing zijnde procedures, en vervolgens te worden omgezet in een overeenkomst die dient te worden gesloten tussen Dexia en de twee Staten.

Indien deze garantie wordt geïmplementeerd op basis van het ontwerp dat momenteel voorligt, zou de commissie die Dexia bij vereffening zou betalen aan de Staten als vergoeding voor de garantie, het nettoresultaat van de vereffening kunnen absorberen, met als gevolg dat de houders van hybride "Tier 1" schulden van Dexia SA/NV en Dexia Crédit Local S.A., alsook de aandeelhouders van Dexia SA/NV, geen deel van het resultaat van de vereffening zouden ontvangen.

Meer informatie: www.dexia.com

Perscontacten
Persdienst - Brussel
+32 2 213 57 39
Persdienst - Parijs
+33 1 58 58 58 49
Contact investeerders
Investor Relations - Brussel
+32 2 213 57 66
Investor Relations - Parijs
+33 1 58 58 58 53
[1] Luxemburg zou niet langer optreden als garant onder het nieuwe garantieschema.


Bijlage