KBC Ancora reduceert en herschikt de uitstaande schuld

Gereglementeerde informatie, Voorwetenschap, Leuven, 7 maart 2019 (na beurs)

KBC Ancora heeft 143 miljoen euro van de 175 miljoen euro financiële schuld, die eind mei 2019 op vervaldag komt, verlengd voor een periode van 5 jaar. De verwachte interestlasten zullen op jaarbasis met 0,7 miljoen euro afnemen.

De financiële schulden van KBC Ancora bedragen 375 miljoen euro en hebben vervaldata in 2019 (175 miljoen euro), 2022 (100 miljoen euro) en 2027 (100 miljoen euro).

Van de 175 miljoen euro financiële schuld, die op 31 mei 2019 op vervaldag komt, zal een bedrag van 143 miljoen euro voor een periode van 5 jaar (tot eind mei 2024) verlengd worden tegen een vaste rentevoet. Het verschil wordt op vervaldag terugbetaald middels opgebouwde liquiditeiten. Door deze verrichting zullen de rentelasten van KBC Ancora met 0,7 miljoen euro op jaarbasis afnemen.

Na deze herschikking bedragen de lange termijn financiële schulden van KBC Ancora 343 miljoen euro, met vervaldata in 2022 (100 miljoen euro), 2024 (143 miljoen euro) en 2027 (100 miljoen euro).
De lange termijnschulden worden gewaarborgd door het bestaande pakket aan zakelijke zekerheden.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
24 mei 2019 (17.40 CEST)                  Bekendmaking bedrag en betaaldatum interim-dividend
30 augustus 2019                                 Jaarlijks communiqué boekjaar 2018/2019
24 september 2019 (17.40 CEST)       Jaarverslag 2018/2019 beschikbaar
25 oktober 2019                                   Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be


Bijlage