Resultaten 2018 ForFarmers N.V.

Lochem, 13 maart 2019

Resultaten 2018 ForFarmers N.V.

Kernpunten resultaten 2018

  • Volume Total Feed: groei van 4,9% tot 10,0mT, door acquisities (2,8%) en autonome groei (2,1%);
  • Waarvan volume mengvoer: groei van 4,2% tot 7,0mT, vooral door acquisities;
  • Brutowinst: groei van 5,6% tot €443,4 miljoen, waarvan 2,3% door acquisities (voornamelijk in tweede halfjaar) en 3,6% autonome groei (vooral in eerste halfjaar);
  • Onderliggende EBITDA: daling van 1,3% tot €100.1 miljoen (1,0% daling bij gelijkblijvende wisselkoersen) ondanks positieve bijdragen van acquisities;
  • Onderliggende winst per aandeel: gelijk aan vorig jaar;
  • Dividendvoorstel: €0,283 per gewoon aandeel en een speciaal dividend van €0,017 per aandeel. Totaal dividend derhalve €0,30 per gewoon aandeel, gelijk aan 2017;
  • Werkkapitaal: stijging van €7,1 miljoen, door acquisities (+€30,4 miljoen) en autonome verbetering (-€23,3 miljoen).


2019-2020

  • Totale kostenbesparing €10 miljoen (in 2021 t.o.v. 2018) over hele groep excl. Polen, door optimalisatie fabriekslocaties en andere efficiencyprojecten, inclusief reductie fte's (125-150; ca. 5-6%) en waarin bestaande UK supply chain optimalisatieplannen zijn opgenomen;
  • Onderliggende EBITDA over eerste halfjaar 2019 naar verwachting sterk lager dan eerste halfjaar 2018, door huidige inkoopposities in combinatie met focus op het handhaven van marktaandeel; 
  • Voorstel voor inkoopprogramma van eigen aandelen €30 miljoen (start na Q1/19 trading update, looptijd 18 maanden).


Yoram Knoop, CEO ForFarmers, over de resultaten van 2018:
 "2018 was voor ons een jaar met twee gezichten. Op strategisch gebied maakten we stappen door onder meer vier bedrijven over te nemen. We zijn nu in vijf landen operationeel en hebben nog meer afzetmogelijkheden in de groeiende pluimveesector. Onze portfolioverdeling over de diersoorten is hierdoor meer in balans gebracht; het volume wordt nu in ongeveer gelijke delen afgezet in de herkauwers-, varkens- en pluimveesector. We hebben in 2018 als eerste Europese Total Feed onderneming meer dan 10 miljoen ton veevoeders verkocht. Door onze Total Feed-aanpak zijn we in staat gebleken ook onder lastige marktomstandigheden nieuwe klanten aan te trekken en bij bestaande klanten in afzet te blijven groeien. 
Naast deze positieve ontwikkelingen werden we in het najaar van 2018 echter ook geconfronteerd met druk op onze resultaten door de effecten van de uitzonderlijk warme en droge zomermaanden die zorgden voor hogere aanvoerkosten (laag water in rivieren) en meer volatiliteit in de grondstofprijzen, die we vooral in Nederland en Polen niet volledig hebben kunnen doorberekenen aan klanten.  
Rekening houdend met de resultaten over 2018, en met de huidige marktomstandigheden, vinden we het verstandig om in de komende twee jaar de kostenbasis van de organisatie te verlagen door extra efficiency-maatregelen te treffen. We kijken daarbij naar het reduceren van het aantal fabrieken en het verminderen van ons personeelsbestand als gevolg van de verdere standaardisatie en optimalisatie van onze processen. Tegelijkertijd zullen we blijven investeren in onze supply chain en in de introductie van innovatieve (digitale-) concepten ten behoeve van onze klanten.

Ondanks dat we door een tijdelijke onvoordelige inkooppositie sterk lagere resultaten verwachten over het eerste halfjaar 2019 dan in het eerste halfjaar 2018, hebben we vertrouwen in de vooruitzichten daarna."­­­

Lees het volledige persbericht in bijgevoegde PDF (zie onder).


Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications
M +31 (0)6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie 'For the Future of Farming' zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.700 medewerkers. De omzet bedroeg in 2018 ruim € 2,4 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99,
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu


TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.

Bijlage