Nyrstar: Resultaten van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 14 maart 2019 - Tweede buitengewone algemene vergadering te houden op 4 april 2019

Gereglementeerde informatie

Nyrstar: Resultaten van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 14 maart 2019 - Tweede buitengewone algemene vergadering te houden op 4 april 2019

14 maart 2019 om 13u00 CET

Nyrstar NV (de "Vennootschap") hield vandaag in Brussel een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Het aanwezigheidsquorum vereist voor punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering inzake de wijziging van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap, werd niet bereikt. Bijgevolg zal voor dit agendapunt een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden gehouden op donderdag 4 april 2019 om 10.30 uur CEST, in Brussel. De volledige oproeping voor de tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering met de agenda en het voorstel tot besluit kan vanaf maandag 18 maart 2019 worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap: https://www.nyrstar.com/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings

Er was geen aanwezigheidsquorum vereist voor punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering inzake de benoeming van mevrouw Jane Moriarty als nieuwe onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap. Mevrouw Jane Moriarty werd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering benoemd tot onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw en smeltactiviteiten in Europa, Noord-Amerika en Australië en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms          Group Manager Investor Relations                      T: +41 44 745 8157           M: +41 79 722 2152                            E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni      Group Manager Corporate Communications       T: +41 44 745 8295           M: +41 79 719 2342                            E: franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage