Intervest Offices & Warehouses NV: Openbaarmaking over transparantiekennisgeving

Samenvatting van de kennisgeving

Op 19 maart 2019 heeft Intervest Offices & Warehouses een op 19 maart 2019 gedateerde  transparantiekennisgeving ontvangen van Degroof Petercam Asset Management nv waaruit blijkt dat deze 3,18% van de stemrechten Intervest aanhoudt ingevolge de verwerving of overdracht van stemverlenende effecten of stemrechten, en daarmee de kennisgevingsdrempel van 3% overschreden heeft.

Volledig persbericht:

Bijlage