Campine zet goed resultaat neer in moeilijke marktomstandigheden

Campine zet goed resultaat neer in moeilijke marktomstandigheden

Gereglementeerde informatie – 26 maart 2019 – 07:50

Ook in 2018 presteerde Campine goed; het boekte het op twee na beste nettoresultaat ooit van € 5,83 mio. De omzet daalde lichtjes met 2,9%, ondanks een volumegroei van 2,7% t.o.v. 2017. Reden hiervoor zijn de lagere metaalkoersen, welke immers fors daalden in de tweede helft van 2018.  

Dankzij deze positieve resultaten verhoogde de solvabiliteitsratio tot 48%; hiermee scoort Campine bij de beste uit de sector.

Net zoals vele andere bedrijven had Campine in de 2de jaarhelft af te rekenen met onder meer de dreiging van de internationale handelsoorlogen en de onzekerheden rond de Brexit. Hierdoor kelderden de metaalprijzen fors tijdens de maanden juli en augustus. “In ons recyclage businessmodel heeft een snelle en forse daling van de loodprijs een negatieve impact op onze marges” verklaart CEO De Vos. De prijzen die Campine betaalt voor afgedankte batterijen en ander loodafval (grondstoffen ter recyclage) volgen immers slechts met vertraging deze trend. “We hebben de verlaagde opbrengsten in loodrecyclage in de 2de jaarhelft gedeeltelijk kunnen counteren met een mooie groei en forse operationele verbeteringen in de divisie Specialty Chemicals, waar de winst verviervoudigd is” voegt De Vos eraan toe. Daarnaast is ook de bijdrage tot de winst van de nieuwe afdeling Metals Recovery (naast loodrecyclage deel van de Metals Recycling divisie) mooi gestegen.

“Ondanks moeilijke marktomstandigheden voor de metaalrecyclagesector, kan Campine terugkijken op een succesvol jaar: alle Business Units dragen nu substantieel bij tot het resultaat en we hebben een sterke balans, die ons toelaat het zware investeringsprogramma verder te zetten” besluit voorzitter Patrick De Groote.


Financiële resultaten

Omzet

In 2018 boekte Campine een omzet van € 210,3 mio, te vergelijken met € 216,5 mio in 2017 (-3%). Deze verlaging is enkel toe te schrijven aan de verlaagde metaalkoersen (hoofdzakelijk van de loodkoers). Deze metaalkoersen vormen de basis van Campine’s verkoopprijzen. Er werden in beide divisies (Specialty Chemicals en Metals Recycling) hogere volumes gerealiseerd.

Bruto bedrijfsresultaat (EBIT)

Het operationeel resultaat (EBIT) bereikte € 8,1 mio, historisch een goed resultaat ondanks de daling van 36% vergeleken met de € 12,6 mio van het topjaar 2017. Het netto resultaat van het boekjaar bereikte € 5,8 mio, vergeleken met € 7,0 mio in 2017 (-17%).

Dividend

De Raad van Bestuur stelt voor een dividend uit te betalen van € 1,875 mio op basis van de 2018 resultaten. Dit dividend van € 1,25 bruto per aandeel zal uitbetaald worden op 14 juni 2019.


Resultaat per Divisie

Divisie Specialty Chemicals – omzet € 89,8 mio (+1%) – EBIT € 3,2 mio (+279%)

Deze Divisie is samengesteld uit de Business Units Antimoon en Plastics.

Verkoopvolumes stegen tot ongeveer 15.600 ton wat een stijging van 4% tov 2017 vertegenwoordigt.

De omzet is nauw verbonden met de prijsevolutie van het antimoonmetaal. De gemiddelde Metal Bulletin antimoonprijs in 2018 ligt rond 7.050 €/ton, wat ca. 5% lager ligt dan de gemiddelde prijs in 2017 (7.400 €/ton).

Kenmerkend voor 2018 is een spectaculaire verbetering van het operationeel resultaat. Het bruto bedrijfsresultaat (EBIT) verviervoudigt van circa € 0,8 mio in 2017 tot € 3,2 mio in 2018. Naast het afsluiten van nieuwe contracten aan betere voorwaarden, werden operationeel heel wat efficiëntieverbeteringen doorgevoerd.

Divisie Metals Recycling – omzet € 132,2 mio (-4%) – EBIT € 4,9 mio (-50%)

Deze Divisie is samengesteld uit de Business Units Lood en Metals Recovery.

De verkoopvolumes namen licht toe (+2% in vergelijking met 2017) tot ongeveer 62.700 ton.

De omzet hangt sterk af van de koers van lood en andere metalen. Dit geldt ook voor het resultaat bij het recycleren van deze metalen. In de eerste helft van 2018 lopen de meeste metaalkoersen nog gelijk met de relatief hoge prijzen van 2017; tot juli 2018 noteert lood gemiddeld zo'n 2.000 €/ton, maar die prijs zakt in de herfst weg tot zo'n 1.700 €/ton.

Hierdoor daalt in de Business Unit Lood zowel de totale jaaromzet als het bruto bedrijfsresultaat: de jaaromzet daalt met 5% tot € 123,7 miljoen, het bruto bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met 71% tot ongeveer € 3,1 miljoen.

De Business Unit Metals Recovery, waar ook tin, antimoon en edele metalen gerecycleerd worden, zet een sterk resultaat neer. Zo groeit het bruto bedrijfsresultaat van € 1,1 miljoen tot € 1,8 miljoen. Dit is een stijging van 64%.


Vooruitzichten voor 2019

In 2019 verwacht Campine de positieve resultaten van de twee vorige jaren verder te zetten en een solide basis te leggen voor een winstgevende groei.

Eind 2018 stagneerde de vraag naar producten van de divisie Specialty Chemicals. Het eerste kwartaal van dit jaar kwam dan ook traag op gang, maar intussen stijgt de vraag opnieuw en het tweede kwartaal kondigt zich sterk aan. Campine verwacht in deze divisie verder te groeien.

De divisie Metals Recycling kende een positieve start. Eind 2018 daalden de prijzen voor afgedankte batterijen en ander loodafval terug tot een evenwichtiger niveau ten opzichte van de lagere loodkoers. De loodnotering op de LME kende in januari en februari 2019 een matige stijging van ongeveer 1.700 €/ton tot meer dan 1.850 €/ton. Deze verhoging heeft een positieve invloed op de marges voor metaalrecyclage. Daarnaast verwachten we in 2019 extra volumes dankzij de capaciteitsuitbreiding van de loodrecyclage-oven in 2018.

In het tweede semester van 2019 wordt een uitspraak verwacht in de rechtszaak tussen Campine en de Europese Commissie. Hierbij vecht Campine de betrokkenheid van deelname aan een batterijenaankoopkartel aan.

Zoals vermeld in ons vorig persbericht, bereidt Campine dit jaar enkele belangrijke investeringen voor die vanaf 2020 moeten leiden tot een hogere output en extra diversificatie.

Het volledige persartikel vindt u in bijlage.

Bijlage