BCG: automatisering en introductie robots in bedrijven heeft potentieel van 900 miljard euro

Uit onderzoek in Europa en de Verenigde Staten door The Boston Consulting Group (BCG) blijkt dat het potentieel van het invoeren van Robotic Process Automation (RPA) in bedrijven geraamd wordt op zo’n 900 miljard euro, onder meer door een daling van 40% van bedrijfskosten.

RPA laat toe om taken zoals formulieren invullen, rekenbladen controleren, rapporten opmaken, en andere routinetaken te automatiseren. Dit gaat hierdoor sneller en heeft minder kans op fouten. RPA zorgt ook voor een algemene verhoging van de kwaliteit van het werk.

Een bijkomend effect is dat medewerkers die voordien een heel deel van hun tijd aan routinetaken spendeerden, door RPA “bevrijd” worden om andere, meer intellectuele taken te doen die meer waarde toevoegen voor de organisatie.