Bekaert: Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De aandeelhouders, de houders van warrants, de houders van obligaties en de houders van converteerbare obligaties worden verzocht de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen die gehouden wordt op woensdag 8 mei 2019 om 9.00 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk.

Bijlage