Intervest Offices & Warehouses - Openbaarmaking over transparantiekennisgeving

Samenvatting van de kennisgeving

Op 5 april 2019 heeft Intervest Offices & Warehouses een op 4 april 2019 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen van Allianz SE, waaruit blijkt dat deze 6,44% van de stemrechten Intervest aanhoudt ingevolge de verwerving of overdracht van de controle over een onderneming die een deelneming houdt in een emittent en de verwerving of overdracht van stemverlenende effecten of stemrechten, en daarmee de kennisgevingsdrempel van 5% overschreden heeft.

Volledig persbericht:


Bijlage