Algemene vergadering BinckBank besluit in lijn met agendering m.u.v. agendapunten 9 en 18

Amsterdam, 23 april 2019 - Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van BinckBank N.V. van 23 april 2019 heeft de algemene vergadering besloten in lijn met de agendering, met uitzondering van agendapunten 9 en 18.

Dit betekent dat onder meer de volgende besluiten zijn genomen:

  • Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018;
  • Toevoeging van het gehele resultaat, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar 2018, na aftrek van het reeds uitgekeerde interim dividend ter hoogte van  € 0,13 per gewoon aandeel, aan de winstreserves van BinckBank;
  • De heer A.J. Soederhuizen is met ingang van datum van de vergadering tot einde van de jaarlijkse vergadering gehouden in 2023 herbenoemd tot lid van de raad van commissarissen;
  • De heer S.J. Clausing is, na afloop van de algemene vergadering, door de raad van commissarissen herbenoemd tot lid van het bestuur tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in 2023.

 

Daarnaast zijn de volgende besluiten aangenomen, onder voorbehoud dat het bod door Saxo Bank gestand is gedaan en dat overdracht van de aandelen heeft plaatsgevonden:

  • De wijzigingen in de statuten van BinckBank volgend op (i) de overdracht van de aandelen en (ii) de beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam;
  • De benoeming van de heren S. Blaafalk, S. Kyhl en F.S. Reisbøl tot lid van de raad van commissarissen met ingang van de datum van de overdracht van de aandelen, onder voorbehoud van ontvangst van een positieve beslissing van de toezichthouder(s); en
  • De voorwaardelijke post-closing fusie van BinckBank met New BinckBank N.V. als verkrijgende vennootschap en BinckBank HoldCo B.V. als de vennootschap die nieuwe gewone aandelen toewijst, zoals verder uiteengezet in het biedingsbericht welke op 12 maart 2019 is gepubliceerd door Saxo Bank met betrekking tot het openbare bod.

             

Onderstaande twee agendapunten omtrent de uitgifte van aandelen zijn niet aangenomen omdat niet de vereiste meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen is gehaald:

  • Agendapunt 9 betreffende het voorstel om de Prioriteit aan te wijzen als het orgaan dat tot voltooiing van het bod van Saxo Bank bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank, (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht; en
  • Agendapunt 18 betreffende het voorstel om het bestuur aan te wijzen als het orgaan dat vanaf voltooiing van het bod van Saxo Bank bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank, (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht.

             

             

Agendapunt 3B betreffende wijzigingen in het remuneratiebeleid was voorafgaand aan de vergadering ingetrokken.

Als gevolg van het bovenstaande bestaat de raad van commissarissen van BinckBank N.V. uit de heer J.W.T van der Steen (voorzitter), mevrouw C.J. van der Weerdt-Norder, mevrouw J.M.A. Kemna, de heer A. Soederhuizen, mevrouw M. Pijnenborg en de heer J.G. Princen. Zoals aangekondigd op 13 april 2019 zal mevrouw C.J. van der Weerdt-Norder per 1 mei 2019 terugtreden als lid van de raad van commissarissen.  Na voltooiing van het openbaar bod van Saxo Bank zal de raad van commissarissen van BinckBank N.V. bestaan uit de heren J.W.T van der Steen (voorzitter), J.G. Princen, en, onder voorbehoud van ontvangst van een positieve beslissing van de toezichthouder(s), de heren S. Blaafalk, S. Kyhl en F.S. Reisbøl.

Het bestuur bestaat uit de heren V.J.J. Germyns (voorzitter), E.J.M. Kooistra (CFRO) en S.J. Clausing (COO).

Bijlage