Aedifica NV: Openbare Aanbieding in België tot inschrijving op maximaal 6.147.142 Nieuwe Aandelen voor een bedrag van maximaal EUR 418.005.656,00

Gelieve hieronder een persbericht van Aedifica (een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, genoteerd op Euronext Brussels), met betrekking tot een Openbare Aanbieding in België tot inschrijving op maximaal 6.147.142 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het maatschappelijk kapitaal met Onherleidbaar Toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 418.005.656,00 en met betrekking tot een aanvraag tot toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen en Onherleidbare Toewijzingsrechten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

PDF-versie