Nieuwe samenstelling Raad van Commissarissen Beter Bed Holding N.V.

Tijdens de Algemene Vergadering van 25 april 2019 is Gabrielle Reijnen benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na haar benoeming zijn verlopen. Voorts zal zij het voorzitterschap van de Auditcommissie op zich nemen. De onderneming komt met haar komst een stap dichter bij het doel om meer diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen te brengen.

Ook heeft de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding N.V. medegedeeld dat Bart Karis is gekozen tot voorzitter. Hij volgt hiermee Dirk Goeminne op die per vandaag als lid en voorzitter van de RvC is afgetreden. De onderneming en de Raad van Commissarissen zijn de heer Goeminne dankbaar voor de wijze waarop hij sinds zijn aantreden in 2010 invulling heeft gegeven aan zijn taken als lid van de Raad van Commissarissen en vervolgens als voorzitter en danken hem voor zijn bijdrage. Daarnaast is Pieter Boone benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.

Per 25 april 2019 bestaat de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding uit de heer B.E. Karis (voorzitter), de heer P.C. Boone (vicevoorzitter), mevrouw G.E.A. Reijnen, de heer  H.C.M. Vermeulen en de heer A. Beyens. Curricula vitae van de commissarissen zijn beschikbaar op de corporate website, www.beterbedholding.nl.

Profiel
Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten de beste kwaliteit slaap aanbiedt tegen zeer betaalbare prijzen. Dit doet de onderneming via haar internationale merken Matratzen Concord, Beter Bed, Beddenreus, Sängjätten en eigen groothandel DBC International. De slaapadviseurs van de internationale retailmerken verstrekken het beste advies aan klanten via zowel fysieke winkels als digitale platformen. In 2018 behaalde de onderneming met in totaal 1.009 winkels een omzet van € 396,3 miljoen met een significant stijgend online omzetaandeel.

Voor meer informatie

John Kruijssen
CEO
+31 (0)413 338819
+31 (0)6 13211011
john.kruijssen@beterbed.nl
Hugo van den Ochtend
CFO
+31 (0)413 338819
+31 (0)6 25746309
hugo.vandenochtend@beterbed.nl


Klik op onderstaande link voor de Pdf van het persbericht.

Bijlage