Corbion Interim Management Statement Q1 2019


Corbion boekte een omzet van € 228,9 miljoen in het eerste kwartaal van 2019, een toename van 7,5% als gevolg een autonome omzetgroei van 1,5% en valuta-effecten. De aangepaste EBITDA nam autonoom af met 6,7% tot € 34,9 miljoen door hogere verliezen bij Innovation Platforms.

"Eén van onze hoofdprioriteiten voor 2019 was het adresseren van de oplopende inputkosten die onze marges in de tweede helft van het afgelopen jaar negatief hadden beïnvloed. Ik constateer met tevredenheid dat de door ons genomen maatregelen succesvol zijn gebleken, met als resultaat verbeterde marges vergeleken met het tweede halfjaar van 2018. Het is ook bemoedigend om te zien dat Bakery weer groei vertoonde in het eerste kwartaal. De voorziene daling bij Biochemicals was grotendeels te wijten aan fasering, en we verwachten dat de omzetgroei van Biochemicals weer zal aantrekken in de komende kwartalen. Dit was het eerste kwartaal waarin de fabriek van onze PLA joint venture volledig operationeel was, en dat gaf ons reden tot optimisme over de voortgang aldaar", aldus Tjerk de Ruiter, CEO van Corbion.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste kwartaal 2019

  • De autonome groei van de netto-omzet was 1,5%; de volumegroei was 6,3%
  • De aangepaste EBITDA bedroeg € 34,9 miljoen, een autonome afname van 6,7%
  • De aangepaste EBITDA-marge was 15,2% (20,9% voor Ingredient Solutions)
  • Het bedrijfsresultaat was € 20,1 miljoen, een autonome afname van 24,3%
x € miljoen Kw1 2019 Kw1 2018 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 228,9 213,0 7,5% 1,5%
Aangepaste EBITDA* 34,9 38,6 -9,6% -6,7%
Aangepaste EBITDA-marge* 15,2% 18,1%    
Bedrijfsresultaat 20,1 30,0 -33,0% -24,3%

*Aangepaste EBITDA(-marge) vervangt EBITDA(-marge) exclusief eenmalige posten. Definities zijn ongewijzigd gebleven.

Bijlage