Heijmans trading update: ontwikkeling eerste kwartaal conform verwachting

Kernpunten

  • Omzet eerste kwartaal vergelijkbaar met vorig jaar;
  • Prestaties bedrijfsstromen conform verwachting;   
  • Aantal verkochte woningen met 479 tot en met april op niveau;
  • Orderportefeuille blijft op goed niveau;
  • Outlook voor 2019 herbevestigd.

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:
“Onze bedrijfsonderdelen presteren volgens verwachting in het eerste kwartaal van 2019. De performance van de vastgoed activiteiten ligt op koers. De woningbouw- en utilitaire activiteiten weten kansen in de markt gericht te benutten. Ook Infra presteert volgens verwachting. We blijven bij Infra selectief in ons aannamebeleid gezien de marktomstandigheden in dit segment. Onze marktposities en de ontwikkeling van onze activiteiten leiden tot een performance die op vergelijkbaar niveau ligt als in het eerste kwartaal van 2018. We herbevestigen onze outlook voor 2019.”

Vastgoed
Vastgoed ontwikkelt zich in lijn met het eerste kwartaal van vorig jaar. Het aantal verkochte woningen tot en met april van dit jaar komt uit op 479 (zelfde periode 2018: 455). Van deze woningen zijn er 387 verkocht aan particulieren (2018: 391). Daarmee is de woningverkoop aan particulieren vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2018.
In de afgelopen periode werd door Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (waarin Heijmans namens het ontwikkelconsortium met Provast en Syntrus Achmea toetrad) met de gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord een overeenkomst gesloten, waarin afspraken over de gebiedsontwikkeling tussen de drie partijen zijn vastgelegd. De stichting is opgericht om de grondexploitatie en uitgifte van kavels voor fase 1 van Feyenoord City ter hand te nemen. Het consortium heeft de ontwikkelrechten voor 1.700 woningen en 42.000 m2 commercieel vastgoed. Daarnaast startte op Katendrecht in Rotterdam de woningverkoop bij het project Havenkwartier. Het project omvat 200 woningen voor uiteenlopende doelgroepen en kenmerkt zich door een grote keuzevrijheid voor kopers.

Bouw & Techniek
Bouw & Techniek ontwikkelt zich positief, waarbij alle onderdelen groei laten zien. De Services activiteiten leveren een prima bijdrage aan de resultaten met een goede performance op langjarige contracten alsook de verwerving van nieuwe opdrachten.
De aanhoudende belangstelling voor conceptwoningen resulteerde in de oplevering van 318 conceptwoningen in het eerste kwartaal (1e kwartaal 2018: 140 conceptwoningen). Door Centrum Veilig Wonen, dat zich inzet voor het bouwkundig versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen, is Heijmans geselecteerd om 67 aardbevingsbestendige woningen te realiseren in Loppersum.
Met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft Heijmans het contract getekend voor de renovatie van onder meer de beddentorens, verpleegafdelingen en werkplekken. Deze opdracht heeft een omvang van circa € 70 miljoen euro.

Infra
Infra blijft zich richten op voorspelbaarheid van projecten en houdt verscherpte focus op kerncompetenties en risicobeheersing. Hoewel de marktomstandigheden uitdagend blijven, presteren de infra activiteiten volgens verwachting.
In de afgelopen periode heeft Heijmans een aanvullende opdracht gekregen van Rijkswaterstaat op de A1 Apeldoorn – Azelo voor de weggedeelten tussen Deventer – Deventer Oost en Rijssen – Azelo. Ook werd gestart met het ontwerp en de realisatie van het project N629 Oosterhout – Dongen (inclusief aansluiting op de A27). Het werk aan de Wilhelminasluis in Zaandam werd hervat en de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein werd officieel geopend. Onlangs rondde Heijmans het groot onderhoud aan de start- en landingsbaan Zwanenburg op Schiphol succesvol af. Deze baanrenovatie is in zeer korte tijd, zes weken in totaal, gerealiseerd.

Outlook
Heijmans herbevestigt de eerder afgegeven outlook voor 2019. Naar verwachting komt de omzet per jaareinde op een niveau uit dat vergelijkbaar is met 2018. Daarbij zal een daling bij Infra, als gevolg van een selectief aannamebeleid, gecompenseerd worden door groei van de andere bedrijfsactiviteiten. Vanwege de fasering van projecten ligt bij Vastgoed het activiteitenniveau in het tweede halfjaar naar verwachting op een hoger niveau dan in het eerste halfjaar. Uitgaande van gelijkblijvende marktomstandigheden verwachten wij een verdere verbetering van het overall resultaat in 2019.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

Voor meer informatie / niet voor publicatie:


Pers
Marieke Swinkels-Verstappen
Communicatie
+31 73 543 52 17
mswinkels-verstappen@heijmans.nl  

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+ 31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl


 

Bijlage