Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving - Gereglementeerde informatie

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Mortsel, België - 10 mei 2019 - 17.40 uur CET


Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgeving:

Dimensional Fund Advisors LP heeft op 10 mei 2019 gemeld dat het op 7 mei 2019 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van 5.151.639 aandelen, hetzij 2,998%, en daarmee de drempel van 3% naar onder overschreed.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de participatie daadwerkelijk wordt aangehouden

Dimensional Holdings Inc. (in haar hoedanigheid van algemeen partner van Dimensional Fund Advisors LP) (en haar dochtermaatschappijen) zijn de discretionaire beheerders die de stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de door hen beheerde fondsen en gescheiden rekeningen (gezamenlijk de "Rekeningen"). Op grond van stemovereenkomsten hebben David Booth en Rex Sinquefield, beide aandeelhouders van Dimensional Holdings Inc., de bevoegdheid om de meerderheid van de bestuurders van de entiteit te benoemen. Geen van de personen die onderworpen zijn aan de meldingsplicht zijn de economische eigenaren van de aandelen, die in het bezit zijn van de rekeningen.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van
2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com

Contact:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
tel. +32 0 3 444 7124
e-mail: viviane.dictus@agfa.com

Bijlage