Verslag gewone algemene vergadering

Gereglementeerde informatie

13 mei 2019, 17.45 uur

Verslag gewone algemene vergadering

Kinepolis Group nv heeft op 8 mei haar gewone algemene vergadering gehouden. Alle voorgestelde agendapunten werden goedgekeurd.
Het verslag van de vergadering en de stemresultaten zijn te raadplegen op de website van Kinepolis Group via deze link.

Kinepolis Group NV    
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel