Fagron NV: Aandeelhouders van Fagron stemmen in met alle voorstellen tot besluit

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 14 mei 2019 - 7:00 CET

Aandeelhouders van Fagron stemmen in met alle voorstellen tot besluit

Fagron maakt vandaag bekend dat de algemene vergadering van aandeelhouders en de buitengewone aandeelhoudersvergadering, beiden gehouden op 13 mei 2019, alle voorstellen tot besluit hebben goedgekeurd.

De jaarlijkse algemene vergadering heeft onder meer besloten tot vaststelling van de jaarrekening over 2018 en tot vaststelling van een brutodividend over 2018 van € 0,12 per aandeel. De aandeelhouders hebben volledige kwijting verleend aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2018. De aandeelhouders hebben tevens de coöptatie van mevrouw Judy Martins als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 augustus 2018 bekrachtigd om het mandaat van WPEF VI Holdco III BE B.V. te voltooien. De vergadering heeft tevens besloten om AHOK BVBA, vast vertegenwoordigd door Koen Hoffman, en Vanzel G. Comm. V., vast vertegenwoordigd door mevrouw Giulia Van Waeyenberge, te herbenoemen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA werd benoemd tot commissaris voor een periode van drie jaar. Het mandaat van Deloitte vervalt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

De buitengewone aandeelhoudersvergadering heeft onder meer het Warrantenplan 2019 en de uitgifte van 300.000 warrants goedgekeurd. De aandeelhouders hebben tevens de machtiging van de raad van bestuur van Fagron hernieuwd om eigen aandelen te verkrijgen en te vervreemden.

Het brutodividend van Fagron bedraagt € 0,12 per aandeel (couponnummer 11). Dit is een nettodividend van € 0,084 per aandeel. Dit is het brutodividend verminderd met de roerende voorheffing die in België 30% bedraagt.

De dividendkalender is als volgt:
16 mei Notering ex-dividend
17 mei  Record-date
20 mei  Betaalbaarstelling dividend

Voor meer informatie:
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:

Bijlage