Ascencio meldt aanstelling nieuwe directeur in Frankrijk

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve hierna ons persbericht te vinden met betrekking tot de benoemen van Eléonore Turcas tot Investment and Asset Management Director France.

Hoogachtend,

Bijlage