Resultaat van de Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van Solvac

Brussel, 15 mei 2019 – Solvac hield zijn Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen op 14 mei 2019 in de Square, Brussels Meeting Centre, Kunstberg, 1000 Brussel.

De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties van deze Vergaderingen goed.

In het bijzonder keurde de Gewone Algemene Vergadering de betaling van het dividend per aandeel goed van
€ 5,22 bruto voor het fiscale jaar 2018, een stijging van 4,0% ten opzichte van 2017. Tijdens deze vergadering, keurden de aandeelhouders ook :

  • de herverkiezing van Ridder Guy de Selliers de Moranville en mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu als onafhankelijke bestuurders en Ridder John Kraft de la Saulx als niet-onafhankelijke bestuurder van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar, tot mei 2023. Mevrouw Melodie de Pimodan werd als onafhankelijk bestuurder van de Raad van Bestuur voor vier jaar benoemd ter vervanging van mevrouw Aude Thibaut de Maisières die besloten heeft om geen nieuw mandaat in de Raad van Bestuur op te nemen,
  • de hernieuwing van CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, als commissaris van de vennootschap voor een periode drie jaar. Het mandaat van de commissaris loopt af aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft ingestemd met de statutenwijzigingen in artikel 10bis met betrekking tot het toegestaan kapitaal en artikel 10ter met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen.

Gedetailleerde resoluties, stemresultaten en presentaties zijn beschikbaar op de Solvac website op https://www.solvac.be/nl/beleggers/algemene-vergaderingen/

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van
Solvay nv. Zijn aandelen zijn uitsluitend nominatief. Ze kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, onder goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in haar goedkeuringsbeleid. Op 31 december 2018 bedroeg de marktkapitalisatie 2,4 miljard EUR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

SOLVAC nv
Investor Relations
Elyzeese Veldenstraat 43
B-1050 Brussel
Tel.: +32/2/639 66 30
Fax: +32/2/639 66 31
E-mail: Investor.relations@solvac.be

Bijlage