Nyrstar: Obligatiehouders stemmen in met wijzigingen om de herstructurering te faciliteren – resultaten van de Vergadering van Houders van 5,00% Converteerbare Obligaties gehouden op 21 mei 2019 en resultaten van goedkeuringsprocedures onde

Gereglementeerde informatie

 

Nyrstar: Obligatiehouders stemmen in met wijzigingen om de herstructurering te faciliteren – resultaten van de Vergadering van Houders van 5,00% Converteerbare Obligaties gehouden op 21 mei 2019 en resultaten van goedkeuringsprocedures onder High Yield Obligaties

21 mei 2019 om 21:00 CEST

Nyrstar heeft goedkeuringsprocedures gelanceerd en een Vergadering van Houders van Converteerbare Obligaties bijeengeroepen om de implementatie te faciliteren van een scheme of arrangement dat zal worden voorgesteld als onderdeel van de eerder aangekondigde Herstructurering (zie de aankondiging van de Vennootschap op 15 april 2019 voor meer informatie over de Herstructurering).

Update met betrekking tot de Vergadering van de Converteerbare Obligatiehouders

Zoals aangekondigd op 6 mei 2019, heeft Nyrstar NV (de “Vennootschap”) vandaag een algemene vergadering gehouden van houders van de 5,00% Converteerbare Obligaties met vervaldag in 2022 uitgegeven door de Vennootschap op 11 juli 2016 (ISIN Code: BE6288132101) in Brussel (de “Vergadering”).

Het aanwezigheidsquorum vereist voor de Vergadering werd bereikt en meer dan 97% van de obligatiehouders stemden voor de besluiten. Alle punten op de agenda van de Vergadering werden goedgekeurd. De punten op de agenda waren (a) de toetreding van een co-obligor, (b) de wijziging aan de bevoegdheidsclausule, en (c) de tijdelijke afstand van bepaalde wanprestaties of mogelijke wanprestaties. Een aanvullende trust deed, een aanvullende agency agreement en een afstandsakte zullen te gepasten tijde worden aangegaan, die de wijzigingen zullen implementeren en de afstanden zullen vastleggen.

Update met betrekking tot de Goedkeuringsprocedures onder de High Yield Obligaties

Op 14 mei 2019 heeft Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. twee goedkeuringsprocedures (de “Goedkeuringsprocedures ”) opgestart met betrekking tot haar €340.000.000 8 ½% niet-gesubordineerde obligaties met vervaldatum in 2019 (de “2019 Obligaties”) en €500.000.000 6,875% niet-gesubordineerde obligaties met vervaldatum in 2024 (de “2024 Obligaties” en samen met de 2019 Obligaties, de “High Yield Obligaties”).

De Goedkeuringsprocedures worden gedaan aan en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de twee documenten voor de Goedkeuringsprocedures van 14 mei 2019 (de “Documenten voor de Goedkeuringsprocedures”).

De Goedkeuringsprocedures hebben betrekking op wijzigingen die aan de High Yield Obligaties moeten worden aangebracht voornamelijk met betrekking tot de toetreding van een co-obligor, wijzigingen aan de toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule en de tijdelijke afstand van bepaalde wanprestaties of mogelijke wanprestaties.

Nyrstar kondigt hierbij aan dat de Goedkeuringsprocedures succesvol zijn geweest. Houders van meer dan 92% van de totale uitstaande hoofdsom van elk van de 2019 Obligaties en 2024 Obligaties hebben voor de Einddatum (Expiration Date) hun toestemming gegeven voor alle in de Goedkeuringsprocedures gevraagde wijzigingen en afstanden met betrekking tot zowel de 2019 Obligaties als de 2024 Obligaties. Een aanvullende indenture zal te gepasten tijde worden aangegaan met betrekking tot elk van de 2019 Obligaties en 2024 Obligaties, die de in de Goedkeuringsprocedures gevraagde wijzigingen zal implementeren en de gevraagde afstanden zal vastleggen, en zal bindend zijn voor alle houders van de 2019 Obligaties en 2024 Obligaties , zoals toepasselijk.

Begrippen die in deze aankondiging met een hoofdletter worden gebruikt en die niet anders zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de oproeping voor de Vergadering of in de Verklaringen van Goedkeuringsprocedures, zoals toepasselijk.

Meer informatie over de Vergadering en de Goedkeuringsprocedures, met inbegrip van een kopie van elk Documenten voor de Goedkeuringsprocedures, kan verkregen worden bij:

Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
Londen WC1H 8HA
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 20 7704 0880
Fax: +44 20 3004 1590
Ter attentie van: Thomas Choquet / Oliver Slyfield
E-mail: nyrstar@lucid-is.com
Website: www.lucid-is.com/nyrstar

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw en smeltactiviteiten in Europa, Noord-Amerika en Australië en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -       Hoofd Beleggerrelaties                              T: +41 44 745 8157         M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni  - Hoofd Corporate Communications              T: +41 44 745 8295         M: +41 79 719 2342  franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage