KBC Ancora keert interim-dividend uit van 3,08 euro per aandeel

Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 24 mei 2019 (17.40 CEST)

KBC Ancora keert interim-dividend uit van 3,08 euro per aandeel

Op 6 juni 2019 keert KBC Ancora een interim-dividend uit van 3,08 euro bruto per aandeel. Er zal geen slotdividend uitgekeerd worden.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora, heeft in haar vergadering van 24 mei 2019 beslist om op 6 juni 2019 een interim-dividend betaalbaar te stellen van 3,08 euro bruto per KBC Ancora-aandeel. Het netto couponbedrag, na afhouding van 30% roerende voorheffing, bedraagt 2,156 euro per aandeel. Er zal geen slotdividend worden uitgekeerd.  

De financiële dienstverlening wordt verzorgd door KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque.

Relevante data:

  • Ex-dividend datum: 4 juni 2019
  • Registratiedatum: 5 juni 2019
  • Betaaldatum: 6 juni 2019

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
30 augustus 2019                                 Jaarlijks communiqué boekjaar 2018/2019
24 september 2019 (17.40 CEST)       Jaarverslag 2018/2019 beschikbaar
25 oktober 2019                                   Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be


Bijlage