CANDRIAM lanceert CO2-neutraal Climate Action-fonds

Op Wereldmilieudag[2] lanceert Candriam het nieuwe subfonds “Candriam SRI Equity Climate Action” om beleggers bewuster te maken van milieu- en klimaatproblemen. Het subfonds valt onder “Candriam SRI”, een ICBE-SICAV-fonds dat door Candriam Luxemburg wordt beheerd. Het nieuwe subfonds is een impactfonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die langetermijnoplossingen voor het klimaatprobleem leveren. Candriam SRI Equity Climate Action combineert duurzaamheid en thematisch beleggen, twee van CANDRIAM’s belangrijkste expertises. Het is het eerste CO2-neutrale fonds van CANDRIAM en een van de eerste actief beheerde CO2-neutrale fondsen wereldwijd.

Met gemiddelde temperaturen die overal ter wereld stijgen en de toename van extreme weersomstandigheden is het wetenschappelijke bewijs voor de klimaatopwarming onomstotelijk2. De internationale gemeenschap ziet nu de noodzaak in om de opwarming onder de 2 °C te houden. Het behalen van die doelstelling vereist grote aanpassingen in onze economieën en een herverdeling van kapitaal om dat mogelijk te maken.

Candriam SRI Equity Climate Action versterkt CANDRIAM’s expertise in thematisch beleggen samen met bestaande biotech-, robotics-, demografische en oncologische strategieën waarmee meer dan €3 miljard aan beheerd vermogen is gemoeid. Het fonds heeft als doelstelling om bottom-up de winnaars te selecteren op het vlak van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en opslag, hergebruik, afvalverwerking en waterzuivering.