ForFarmers N.V.: Arnout Traas (CFO) stopt na Algemene Vergadering ForFarmers in 2020

Lochem, 12 juni 2019                                                      

Arnout Traas (CFO) stopt na Algemene Vergadering ForFarmers in 2020

Arnout Traas, CFO en lid van de Raad van Bestuur van ForFarmers N.V. heeft besloten om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2020, de datum waarop zijn huidige zittingstermijn afloopt.

Arnout Traas trad als CFO in augustus 2011 aan bij ForFarmers. “Na een bijzonder interessante periode bij ForFarmers waarin het bedrijf aanzienlijk is gegroeid door onder meer overnames en waarin ook de beursgang heeft plaatsgevonden heb ik besloten om me niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn zodat ik me kan gaan richten op andere activiteiten waaronder bijvoorbeeld toezichthoudende taken”, aldus Arnout Traas.

Yoram Knoop, CEO ForFarmers: “We respecteren de beslissing van Arnout. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het verder professionaliseren van ForFarmers en in de implementatie van de overnamestrategie vanaf 2011. Arnout is ook van grote waarde geweest bij de transitie van een coöperatie naar een beursgenoteerde onderneming. ForFarmers zal binnenkort voor zijn opvolging een executive search opstarten zodat er sprake kan zijn van een soepele overdracht van taken.”

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications
T: +31 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de conventionele en biologische
veehouderij. ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen
concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.
ForFarmers heeft productievestigingen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en sinds juli 2018 ook in Polen. Met een afzet van circa 9,6 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. In 2017 had ForFarmers 2.325 medewerkers en
bedroeg de omzet ruim €2,2 miljard.
ForFarmers publiceert op 13 maart 2019 haar jaarcijfers en jaarverslag 2019.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.