VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - Bericht met betrekking tot het openbaar aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg

Bericht met betrekking tot het openbaar aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg
van obligaties voor een verwacht bedrag in hoofdsom
van minimum EUR 65.000.000 en maximum EUR 145.000.000 verdeeld over 3 tranches:
Obligaties 2022, met een vaste interestvoet van 3,00 procent per jaar en vervaldag op 19 juni 2022
(ISIN: BE0002652338)
Obligaties 2024, met een vaste interestvoet van 3,45 procent per jaar en vervaldag op 19 juni 2024
(ISIN: BE0002653344)
Obligaties 2026, met een vaste interestvoet van 3,75 procent per jaar en vervaldag op 19 juni 2026
(ISIN: BE0002654359) (de “Obligaties)
die zullen worden uitgegeven door Vranken-Pommery Monopole S.A. (de “Emittent”).

Dit bericht moet samen gelezen worden met het noterings- en aanbiedingsprospectus gedateerd op 14 mei 2019 (het “Prospectus”)1.

Termen en uitdrukkingen die niet worden gedefinieerd in dit bericht, hebben de betekenis zoals weergegeven in het Prospectus.

De Inschrijvingsperiode werd vervroegd afgesloten op 17 mei mei 2019 om 17:30 uur.

Het totaal nominaal bedrag voor de Obligaties uit te geven op 19 juni 2019 is vastgesteld op EUR 145.000.000 verdeeld over 3 tranches :
Obligaties 2022: EUR 50.000.000
Obligaties 2024: EUR 50.000.000
Obligaties 2026: EUR 45.000.000

De netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties zal ongeveer EUR 144.170.000 bedragen voor een nominaal bedrag van EUR 145.000.000, en wordt als volgt evenredig over de tranches verdeeld : ongeveer EUR 49.713.793 voor de Obligaties 2022, ongeveer EUR 49.713.793 voor de Obligaties 2024 en ongeveer EUR 44.742.414 voor de Obligaties 2026.

Het totale bedrag van de inschrijvingen ontvangen door KBC Bank NV (CBC Banque SA inbegrepen) is hoger dan het bedrag aan Obligaties dat aan KBC Bank NV werd toegewezen voor plaatsing bij Retailbeleggers. De inschrijvingen zullen bijgevolg proportioneel worden herleid (op basis van de volgende ratio en rekening houdende met afrondingen: voor de Obligaties 2022 45,40%, voor de Obligaties 2024 45,79% en voor de Obligaties 2026 100%) met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000, en in de mate van het mogelijke een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000. De beleggers die via KBC Bank NV en CBC Banque SA op de Obligaties hebben ingeschreven, zullen zo snel mogelijk na de datum van dit bericht, op de hoogte worden gebracht van het definitieve aantal Obligaties dat aan hen zal worden toegekend.

1 Het Franstalige Prospectus en de Nederlandstalige vertaling van het Prospectus zijn beschikbaar op www.kbc.be/vranken, www.cbc.be/vranken en ook op de website van de Emittent (www.vrankenpommery.fr)Bijlage