Financieel halfjaarverslag van de statutaire zaakvoerder - Eerste semester van het boekjaar 2018-2019

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve hierna ons persbericht te vinden met betrekking tot Financieel halfjaarverslag van de statutaire zaakvoerder - Eerste semester van het boekjaar 2018-2019.

Hoogachtend,

Bijlage