Nyrstar: Aankondiging in verband met de bekendmaking van bijkomende informatie in navolging van de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 juni 2019

Gereglementeerde informatie

Nyrstar: Aankondiging in verband met de bekendmaking van bijkomende informatie in navolging van de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 juni 2019

27 juni 2019 om 22:00 CEST

Nyrstar NV (“Nyrstar” of de “Vennootschap” en, samen met haar dochtervennootschappen, de “Groep”) kondigt vandaag aan dat zij vandaag de schriftelijke vragen en antwoorden die werden behandeld op de algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 25 juni 2019 (de “Aandeelhoudersvergadering”) op haar website heeft gepubliceerd, samen met het verslag van de onafhankelijke bestuurders met betrekking tot de Kaderovereenkomst voor Handelskredietfinanciering met Trafigura dat werd voorbereid binnen het kader van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap bevestigt ook dat de presentatie die werd gegeven tijdens de Aandeelhoudersvergadering beschikbaar werd gemaakt op de website van de Vennootschap om 11:00 CEST op dinsdag 25 juni 2019.

Terwijl de Vennootschap zich het recht voorbehoudt om de beschikking van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Brussel van 24 juni 2019 geheel of gedeeltelijk te betwisten, heeft de Vennootschap vrijwillig de volgende documenten ter inzage voorgelegd tijdens de Aandeelhoudersvergadering:

  • de lock-up overeenkomst van 14 april 2019 tussen Nyrstar en/of haar dochtervennootschappen en bepaalde van haar financiële schuldeisers (de “Lock-up Overeenkomst”);
  • documenten ondertekend door Nyrstar en/of haar dochtervennootschappen die betrekking hebben op de uitvoering van de herstructurering voorzien in de Lock-up Overeenkomst, waaronder de lijst van activa en passiva die worden overgedragen aan NN2 NewCo Ltd;
  • documenten die ter beschikking werden gesteld van de obligatiehouders aangaande de uitvoering van de Lock-up Overeenkomst (meer bepaald maar niet alleen ter gelegenheid van de stemming van 21 mei 2019); en
  • overeenkomsten tussen Nyrstar en/of haar dochtervennootschappen en Trafigura en/of haar dochtervennootschappen, die een materiële impact hebben op de financiële stromen tussen beiden groepen.

De Vennootschap werkt eraan om deze documenten ter beschikking te stellen van al haar aandeelhouders en zal te gepasten tijde verdere ontwikkelingen in dit verband bekendmaken. De Vennootschap zal ook een verslag van KPMG AG als onafhankelijk expert adviseur aan de Raad van Bestuur met betrekking tot bepaalde van de overeenkomsten met Trafigura ter beschikking stellen, alsook een reeks van “Veelgestelde vragen” met antwoorden in verband met het proces van nazicht van de balansstructuur en de herstructurering en de mondelinge vragen en antwoorden die werden behandeld op de Aandeelhoudersvergadering.

De Vennootschap neemt nota van de recente berichtgeving in de pers over het mogelijk vertrek van de heer Hilmar Rode als Chief Executive Officer van Nyrstar wanneer de herstructurering zal voltooid zijn. Deze berichtgeving was gebaseerd op opmerkingen van de Voorzitter van Nyrstar tijdens de Aandeelhoudersvergadering, waar hij in antwoord op een vraag van een aandeelhouder verklaarde dat hij persoonlijk van mening was dat "het mogelijk is dat de Vennootschap na de herstructurering geen CEO meer zal hebben en dat het waarschijnlijk is dat de functie van de heer Rode bij Nyrstar NV kan verdwijnen". Voor alle duidelijkheid, de heer Hilmar Rode blijft de Chief Executive Officer van Nyrstar en er is tot op heden geen beslissing genomen om hem of andere leden van het senior executive management team van Nyrstar te ontslaan of te vervangen. 

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw en smeltactiviteiten in Europa, Noord-Amerika en Australië en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -       Hoofd Beleggerrelaties                              T: +41 44 745 8157         M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Franziska Morroni  - Hoofd Corporate Communications              T: +41 44 745 8295         M: +41 79 719 2342  franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage