VGP NV: Allianz en VGP kondigen nieuwe Europese logistieke vastgoed joint venture van EUR 1,7 miljard aan

München/Antwerpen, 1 juli 2019 (7:00am CET)

VGP NV ("VGP"), de pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed, en Allianz hebben hun strategisch partnerschap uitgebreid met een nieuwe 50:50 joint venture. VGP European Logistics 2 is een investeringsvehikel gericht op logistiek vastgoed in Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje.

Allianz Real Estate en VGP streven ernaar om de joint venture binnen vijf jaar te laten groeien tot een brutovermogenswaarde van EUR 1,7 miljard door uitsluitend door VGP ontwikkeld vastgoed over te nemen. Deze laatste joint venture volgt op het eerste vehikel – VGP European Logistics – dat in maart 2016 van start ging en zich richt op activa in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Het heeft momenteel een bruto-activawaarde van ongeveer EUR 1,4 miljard in eigendom of in aanbouw.

De onderneming wordt voor Allianz beheerd door Allianz Real Estate namens Allianz groepsmaatschappijen.  Net als bij het eerste partnerschap zal VGP de nieuwe joint venture als asset-, vastgoed- en ontwikkelingsmanager van dienst zijn. VGP profiteert van een uitgebreide grondbank in de doellanden en van lokale kantoren. Alle activa zullen recent zijn opgeleverd of nieuw worden gebouwd en volledig worden verhuurd aan gerenommeerde-huurders volgens strikte investeringscriteria. Allianz heeft bij de start EUR 350 miljoen aan eigen vermogen in de nieuwe joint venture gecommitteerd.

Logistiek was goed voor EUR 5,6 miljard van de totale AuM van Allianz Real Estate per 31 december 2018 en de onderneming heeft haar belang in de sector verder uitgebreid. In maart van dit jaar kondigde het bedrijf een deal aan met AEW gericht op de Britse logistieke sector. In februari is zij een samenwerking aangegaan met CBRE Group Global Investment Partners om een Scandinavische portefeuille over te nemen. En in november vorig jaar voltooide het bedrijf de overname van een logistiek knooppunt in Noord-Italië en twee transacties in Azië.

"Wij zijn verheugd om onze samenwerking met Allianz Real Estate verder uit te breiden. Onze groep is sinds de start van de eerste joint venture in 2016 aanzienlijk gegroeid en de toegenomen investeringscapaciteit en de grotere voetafdruk van de twee joint ventures passen uitstekend bij ons uitgebreide pan-Europese profiel", aldus Jan van Geet, CEO van VGP. "Door de combinatie van de twee kunnen we ons geïnvesteerde kapitaal blijven recyclen en de opbrengst van de verkoop herinvesteren in de ontwikkeling en uitbreiding van onze portefeuille."

"Logistiek blijft een zeer aantrekkelijke sector, in gevestigde markten zoals Nederland, Spanje en Italië, maar ook in snelgroeiende markten zoals Roemenië.  Allianz richt zich op het selectief opbouwen van zijn positie wereldwijd door samen te werken met vooraanstaande partners zoals VGP", aldus Olivier Téran, CIO van Allianz Real Estate. "We zijn verheugd om opnieuw samen te werken met VGP, een gevestigde leider in de Europese logistieke sector en een bedrijf met een bewezen staat van dienst en een diepgaand begrip van de dynamiek die de markt vormgeeft."

- Einde -

Vragen voor Allianz:

Allianz Real Estate
Roland Deger
+49 89 3800 8234
+49 172 73 300 23
roland.deger@allianz.com

Citigate Dewe Rogerson (UK)
Oliver Parry / Hugh Fasken
+44 (0) 20 7025 6400
oliver.parry@citigatedewerogerson.com hugh.fasken@citigatedewerogerson.com

Vragen voor VGP:

Martijn Vlutters
(VP – Business Development & Investor Relations)
Tel: +32 (0)3 289 1433

Petra Vanclova
(External Communications)
Tel: +42 (0) 602 262 107

Karen Huybrechts
(Head of Marketing)
Tel: +32 (0)3 289 1432

Anette Nachbar
Brunswick Group
Tel: +49 (0)152 288 10363

Over Allianz

De Allianz Group is een van de grootste verzekeraars en vermogensbeheerders ter wereld met meer dan 92 miljoen particuliere en zakelijke klanten. Allianz-klanten profiteren van een breed scala aan persoonlijke en zakelijke verzekeringsdiensten, variërend van vastgoed-, levens- en ziektekostenverzekeringen tot bijstandsdiensten, kredietverzekeringen en wereldwijde zakelijke verzekeringen. Allianz is een van de grootste investeerders ter wereld en beheert ongeveer 673 miljard euro voor zijn verzekeringsklanten. Daarnaast beheren onze vermogensbeheerders PIMCO en Allianz Global Investors meer dan 1,4 biljoen euro aan vermogen van derden. Dankzij onze systematische integratie van ecologische en sociale criteria in onze bedrijfsprocessen en beleggingsbeslissingen nemen wij voor verzekeraars de leidende positie in de Dow Jones Sustainability Index in. In 2018 realiseerden meer dan 142.000 medewerkers in meer dan 80 landen een totale omzet van 131 miljard euro en een bedrijfsresultaat van 11,5 miljard euro voor de groep.

Over Allianz Real Estate
Allianz Real Estate is de strategische vastgoedorganisatie binnen Allianz Group en een toonaangevende internationale vastgoedbelegger en vermogensbeheerder. Allianz Real Estate ontwikkelt en voert wereldwijd op maat gesneden portefeuilles en beleggingsstrategieën uit voor de Allianz-bedrijven, waarbij rekening wordt gehouden met directe en indirecte investeringen en vastgoedkredieten. Het operationele beheer van investeringen en activa wordt momenteel uitgevoerd in 5 regio's, West-Europa (België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje), Noord- en Centraal-Europa (Oostenrijk, Centraal-Europa, Duitsland, Ierland, Nordics), Zwitserland, de VS en Azië-Pacific. Het hoofdkantoor van Allianz Real Estate is gevestigd in München en Parijs. Allianz Real Estate heeft een beheerd vermogen van ongeveer 63,5 miljard euro.

N.B.: Allianz Real Estate, 31/12/18 tot en met 30/06/18, gegevens gepubliceerd inclusief alle commerciële deelnemingen in aandelen en schuldpapier van Allianz Group. Met ingang van 31/12/18 omvat AUM in lijn met Allianz Real Estate de portefeuille waarop Allianz Real Estate GMBH en de met haar verbonden ondernemingen toezicht houdt en niet de portefeuille die wordt beheerd door andere onderdelen van Allianz Group.

Deze beoordelingen zijn, zoals altijd, onderworpen aan de onderstaande disclaimer.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken, zoals vooruitzichten of verwachtingen, die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en aannames van het management en onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De werkelijke resultaten, prestatiecijfers of gebeurtenissen kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten, prestatiecijfers of gebeurtenissen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Afwijkingen kunnen het gevolg zijn van veranderingen in factoren zoals, maar niet beperkt tot, het volgende: (i) de algemene economische en concurrentiesituatie in de kernactiviteiten en kernmarkten van Allianz Group, (ii) de prestaties van de financiële markten (in het bijzonder marktvolatiliteit, liquiditeit en kredietgebeurtenissen), (iii) de frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, met inbegrip van natuurrampen, en de ontwikkeling van de kosten van verliezen, (iv) sterfte- en morbiditeitsniveaus en -trends, en (v) het persistentiepeil, (vi) met name in het bankwezen, de omvang van de kredietverzuimgevallen, (vii) de hoogte van de rentevoeten, (viii) de wisselkoersen, met name de EUR/USD-wisselkoers, (ix) wijzigingen in de wet- en regelgeving, met inbegrip van de fiscale regelgeving, (x) het effect van verwervingen, met inbegrip van de daarmee verband houdende integratie- en reorganisatiemaatregelen en (xi) de algemene concurrentievoorwaarden die in elk afzonderlijk geval op lokaal, regionaal, nationaal en/of mondiaal niveau gelden. Veel van deze veranderingen kunnen worden verergerd door terroristische activiteiten.

Geen verplichting om bij te werken

De Allianz Group neemt geen enkele verplichting op zich om de informatie of toekomstgerichte uitspraken in dit document te actualiseren, met uitzondering van informatie die wij wettelijk verplicht zijn openbaar te maken.

Overige
De cijfers met betrekking tot het nettovermogen, de financiële positie en de bedrijfsresultaten zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards. De informatie is gebaseerd op voorlopige cijfers. De eindresultaten voor het boekjaar 2018 zullen op 8 maart 2019 worden gepubliceerd (publicatie van het jaarverslag).

Dit is een vertaling van de Duitse kwartaal- en jaarwinst van de Allianz Group. In geval van afwijkingen is het Duitse origineel bindend.

Privacy-opmerking
Allianz SE zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Meer informatie vindt u in Privacy Verklaring.

OVER VGP

VGP is een toonaangevend pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP opereert met een volledig geïntegreerd businessmodel met capabiliteit en uitgebreide ervaring langs de hele waardeketen. De Groep heeft een gevorderde grondbank van 7,3 miljoen m2 en de strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële business parken. Opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft VGP nu circa 180 medewerkers en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics, een joint venture met Allianz Real Estate. Per december 2018 is de bruto waarde van de investeringen van VGP, inclusief de joint venture, €1,94 miljard en het bedrijf had een Net Asset Value of intrinsieke waarde (EPRA NAV) van €575 miljoen. VGP staat genoteerd op de beurs van Euronext Brussel en Prague Stock Exchange (ISIN: BE0003878957).

TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt verspreid.

 

 

 

Bijlage