Transparantiekennisgeving 7 juli 2019

CAMPINE NV     Euronext Brussel                Gereglementeerde Informatie

9 juli 2019 – 07:50

Publicatie van een transparantiekennisgeving in overeenstemming met artikel 14, eerste lid van de Wet van 2 Mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

1.    Samenvatting van de kennisgeving
Campine NV heeft een notificatie van F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH ontvangen die stelt dat op datum van 27 juni 2019 zij de participatie in Campine NV van F.W. Hempel Metallurgical GmbH 35,86%) en van Hempel Special Metals Holding GmbH (36%) heeft verworven door een fusie door opslorping van deze vennootschappen (onder Duits recht). Dit in het kader van de vereenvoudiging van de structuur van de Hempel groep.

F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH heeft in dezelfde notariële fusieakte en na de fusie-operaties haar naam gewijzigd in F.W. Hempel Metallurgical GmbH.

F.W. Hempel Metallurgical GmbH (ex- F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH) houdt bijgevolg rechtstreeks 71,86% van de stemrechten van Campine NV waardoor de drempel van 70% werd overschreden. De heer Friedrich-Wilhelm Hempel blijft wel de uiteindelijk controlerende aandeelhouder met 71,86% van de stemrechten van Campine NV.

2.    Inhoud van de kennisgeving
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

De kennisgevingsplichtige personen zijn:
Mr. Friedrich-Wilhelm Hempel als controlerende persoon enerzijds, en de ondernemingen F.W. Hempel Metallurgical GmbH (ex-F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH) en F.W. Hempel & Co. Erze und Metalle (GmbH & Co) KG en tenslotte de stichting F.-W. Hempel Familienstiftung via dewelke hij de deelname in Campine NV aanhoudt, anderzijds.

De datum van de transactie is 27 juni 2019.

Er is geen wijziging in het aantal Campine NV aandelen gehouden door de ondernemingen in voormelde controleketen als geheel, maar F.W. Hempel Metallurgical GmbH (ex-F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH) is nu wel alleen de rechtstreekse houder van de aandelen. De heer Friedrich-Wilhelm Hempel was en blijft de uiteindelijk controlerende aandeelhouder van deze groep.

Details van de kennisgeving:

StemrechtenStemrechten voor de transactieStemrechten na de transactie
Hempel Special Metals Holding GmbH
Weißensteinstraße 70,
46149 Oberhausen, Duitsland
36%,00 (540.000)0%
F.W. Hempel Metallurgical GmbH
Weißensteinstraße 70,
46149 Oberhausen, Duitsland
35,86% (537.900)0%
F.W. Hempel Metallurgical GmbH (ex- F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH)
Weißensteinstraße 70,
46149 Oberhausen, Duitsland
-71,86% (1.077.900)

De noemer is 1.500.000 aandelen.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

F.W. Hempel Metallurgical GmbH (ex- F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH) is een dochter van F.W. Hempel & Co Erze und Metalle (GmbH & Co) KG waarboven de stichting F.-W. Hempel Familienstiftung staat. 

De heer Friedrich-Wilhelm Hempel is de uiteindelijk controlerende aandeelhouder van deze groep.

Bijkomende informatie:

Dit persbericht kan geraadpleegd worden op de website van Campine NV via deze link www.campine.be

Contactpersoon:
Mevr. Karin Leysen
Management Assistant
Nijverheidsstraat 2
2340 Beerse
Karin.leysen@campine.be