Nyrstar: Verdere aankondiging over onvoorziene productie-onderbreking bij Port Pirie smelterij

Gereglementeerde Informatie – Voorkennis

Nyrstar: Verdere aankondiging over onvoorziene productie-onderbreking bij Port Pirie smelterij

9 juli 2019 om 08.00 CEST

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de “Vennootschap”) kondigt vandaag een verdere ontwikkeling aan in verband met haar persberichten van 10 juni 2019 en 28 juni 2019, waarin zij had meegedeeld dat de Vennootschap overmacht (force majeure) heeft moeten inroepen onder een aantal van haar overeenkomsten, wegens een onvoorziene productie-onderbreking bij de Port Pirie smelterij. De Vennootschap had eerder aangekondigd op 28 juni 2019 dat de Hoogoven en de TSL-hoogoven naar verwachting op ongeveer hetzelfde moment in de tweede week van juli 2019 zouden worden herstart. De Vennootschap verstrekt vandaag verdere informatie over de vooruitgang van de heropstart.

De Vennootschap wenst aan te geven dat de overmacht (force majeure) naar verwachting zal voortduren tot de laatste week van juli 2019. Zij verwacht momenteel dat zowel de TSL-hoogoven als de Hoogoven tegen eind juli 2019 zullen herstarten.

Zoals eerder aangekondigd, zal de uitgebreide ongeplande productie-onderbreking een materiële negatieve impact hebben op de productie bij Port Pirie en de Onderliggende EBITDA. Nyrstar is nog steeds het effect hiervan aan het kwantificeren en zal nadere informatie over de oplossing voor de productie-onderbreking te gepasten tijde en niet later dan bij de openbaarmaking van de resultaten van het eerste halfjaar van 2019 verstrekken.

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft zes smelterijen, een fumer en vier mijnen in Europa, Australië en Noord- Amerika en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar:
www.nyrstar.com.

For further information contact:                                                                                      

Anthony Simms -   Head of Investor Relations & Insured Risk   T: +41 44 745 8157   M: +41 79 722 2152   anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni  -  Head of Corporate Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage