Nieuw onderzoek wijst uit dat beleggers positief zijn over hun duurzame impact

Verantwoord beleggen en de integratie van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG-)criteria spelen bij beleggers wereldwijd een steeds grotere rol. Naarmate het momentum aan kracht wint, toont nieuw onderzoek [1] (Beleggingssentiment: Verantwoord beleggen) in opdracht van NN Investment Partners (NN IP) aan dat professionele beleggers vertrouwen hebben in hun vermogen om positieve veranderingen te realiseren.

De meerderheid (61%) van de professionele beleggers is ervan overtuigd dat de beslissingen die zij nu nemen een meetbare impact hebben op de samenleving. Slechts 13% verwacht weinig tot geen impact te hebben. De algemeen aanvaarde benchmark om dergelijke effecten te meten zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's). Op nationaal niveau zijn beleggers in Frankrijk (73%), Duitsland (69%) en Nederland (67%) het meest geneigd om te denken dat hun beleggingsbeslissingen een meetbare positieve impact hebben, terwijl België het laagst scoort (43%).

Nnipinvestments

NN Investment Partners’ Investor Sentiment: Responsible Investing survey, May 2019. 290 professional investor respondents.

Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts de helft (46%) vindt dat de besluitvorming voldoende ruimte biedt om op een voor hen duurzame manier te beleggen. Beleggers in Frankrijk zijn op dit vlak het meest optimistisch: 65% zegt dat ze een dergelijke reikwijdte hebben. De minst optimistische beleggers bevinden zich daarentegen in België (25%) en Italië (38%).

Esginvestingnnip

Nieuw onderzoek wijst uit dat beleggers positief zijn over hun duurzame impact

61% van de professionele beleggers denkt een meetbare en positieve impact te hebben op de samenleving Slechts 46% van de beleggers vindt dat zij voldoende armslag heeft om te beleggen op een manier die aansluit bij de eigen duurzame visie 70% voert een allesomvattend langetermijnbeleid voor verantwoord beleggen Verantwoord beleggen en de integratie van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG-)criteria spelen bij beleggers wereldwijd een steeds grotere rol. Naarmate het momentum aan kracht wint, toont nieuw onderzoek [1] (Beleggingssentiment: Verantwoord beleggen) in opdracht van NN Investment Partners (NN IP) aan dat professionele beleggers vertrouwen hebben in hun vermogen om positieve veranderingen te realiseren.

De meerderheid (61%) van de professionele beleggers is ervan overtuigd dat de beslissingen die zij nu nemen een meetbare impact hebben op de samenleving. Slechts 13% verwacht weinig tot geen impact te hebben. De algemeen aanvaarde benchmark om dergelijke effecten te meten zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's). Op nationaal niveau zijn beleggers in Frankrijk (73%), Duitsland (69%) en Nederland (67%) het meest geneigd om te denken dat hun beleggingsbeslissingen een meetbare positieve impact hebben, terwijl België het laagst scoort (43%).

NN Investment Partners’ Investor Sentiment: Responsible Investing survey, May 2019. 290 professional investor respondents.

Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts de helft (46%) vindt dat de besluitvorming voldoende ruimte biedt om op een voor hen duurzame manier te beleggen. Beleggers in Frankrijk zijn op dit vlak het meest optimistisch: 65% zegt dat ze een dergelijke reikwijdte hebben. De minst optimistische beleggers bevinden zich daarentegen in België (25%) en Italië (38%).

NN Investment Partners’ Investor Sentiment: Responsible Investing survey, May 2019. 290 professional investor respondents.

In totaal geven zeven van de tien (70%) respondenten aan dat hun organisaties een langetermijnbeleid voor verantwoord beleggen voeren. Duitsland loopt hierbij voorop, bevestigt het positieve antwoord van 84% van de Duitse respondenten, gevolgd door Nederland (83%), Italië (81%), Frankrijk (79%) en België (41%). Adrie Heinsbroek, Principal Responsible Investment bij NN Investment Partners zegt hierover: “Het is interessant dat 61% van de professionele beleggers erkent een positieve impact te creëren, terwijl een kleiner deel (46%) vindt dat dit overeenkomt met hun persoonlijke waarden voor verantwoord beleggen. Er is dus een groep beleggers die duidelijk meer zou willen doen als ze hiervoor de professionele middelen zouden hebben.

Maar het is buitengewoon plezierig en bemoedigend om te zien dat professionele beleggers zoveel vertrouwen hebben in hun vermogen om via hun beleggingsallocatie een positieve ESG-impact te realiseren. We twijfelen er niet aan dat hun vertrouwen alleen maar zal toenemen in de loop der tijd.

Maar naarmate professionele beleggers hun beleid voor verantwoord beleggen verder ontwikkelen, willen zij ook de bevestiging zien dat hun beleggingen voldoen aan de ESG-doelstellingen. Zij hebben een vermogensbeheerder nodig die beleggingsprocessen biedt met een hoge mate van ESG-integratie en die op een transparante manier rapporteert over hoe een positieve impact wordt gemeten.”

Uit het onderzoek van NN IP blijkt verder dat 70% van de respondenten verwacht dat de normen voor ESG-integratie in beleggingsprocessen de komende jaren zullen verbeteren, en 75% is van mening dat een bijdrage aan de SDG's van de VN een verschil maakt. Bijna drie op de vier respondenten (73%) is van mening dat de internationale regelgeving moet worden gewijzigd om verantwoord beleggen te stimuleren.

[1] Bron: NN Investment Partners’ Investor Sentiment: Responsible Investing survey, mei 2019. 290 professionele beleggers. De respondenten waren afkomstig uit vijf hoofdgebieden: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en België. Een extra panel met respondenten was afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.