Nyrstar:  100 procent steun door kredietverstrekkers voor Engelse Politus Scheme, U.S. Chapter 15 hoorzitting gepland voor het NN2 Scheme en afstand van interest op de Converteerbare Obligaties

DEZE KENNISGEVING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT DOOR DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING VERBODEN ZOU ZIJN

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar:  100 procent steun door kredietverstrekkers voor Engelse Politus Scheme, U.S. Chapter 15 hoorzitting gepland voor het NN2 Scheme en afstand van interest op de Converteerbare Obligaties

 
11 juli 2019 om 22.00 CEST

Op 15 april 2019, kondigde Nyrstar NV (“Nyrstar” of de “Vennootschap”, en, samen met haar dochtervennootschappen, de “Groep”) aan (de “15 April Aankondiging”) dat het een lock-up overeenkomst is aangegaan voor de herkapitalisatie van de Groep met vertegenwoordigers van haar belangrijkste groepen van financiële kredietverstrekkers (de “Lock-Up Overeenkomst”). Alle termen met hoofdletter in deze mededeling hebben dezelfde betekenis als in de 15 April Aankondiging, tenzij anders gedefinieerd.

Politus

Nyrstar kondigt aan dat 100 procent van de kredietverstrekkers onder de Niet-gewaarborgde Faciliteiten van de Groep nu toegetreden zijn tot de Lock-Up Overeenkomst, met inbegrip van alle kredietverstrekkers aan Politus B.V.

Chapter 15

De buitenlandse vertegenwoordiger van NN2 Newco Limited heeft de U.S. Chapter 15 erkenning van het NN2 Newco Limited Scheme gevraagd en de U.S. Chapter 15 hoorzitting is gepland op 30 juli 2019.

De U.S. Chapter 15 documenten zijn beschikbaar op schriftelijke aanvraag bij Lucid op: Lucid Issuer Services Limited Tankerton Works, 12 Argyle Walk, London WC1H 8HA, Verenigd Koninkrijk, en voor Scheme Schuldeisers op de Lucid website op: www.lucid-is.com/nyrstar.

Afstand van interest van Converteerbare Obligaties

Ingevolge de voorwaarden van de Lock-Up Overeenkomst, is Nyrstar beperkt in de betalingen die het kan doen onder of met betrekking tot bepaalde schulden (met inbegrip van de Converteerbare Obligaties). Dienovereenkomstig heeft Nyrstar de interestbetaling die vandaag verschuldigd was met betrekking tot de Converteerbare Obligaties niet verricht. Na het verstrijken van de toepasselijke respijttermijn, zou de NN2 Newco Limited Scheme, op het moment van inwerkingtreding, in de afstand van alle wanbetalingen die hieruit zouden voortvloeien resulteren.

Meer details over de herstructrering van Nyrstar kunnen hier gevonden worden: https://www.nyrstar.com/nl/investors/restructuring/scheme-of-arrangement-materials

Geen van de Trustees, de Informatie Agent of hun respectieve agenten aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de informatie opgenomen in deze aankondiging en noch Nyrstar NV, NN2 Newco Limited, de Trustee, noch de Informatie Agent, of één van hun respectieve bestuurders, werknemers of verbonden ondernemingen geeft enige verklaring of aanbeveling met betrekking tot de PSL. Er wordt geen aanbod gedaan om Converteerbare Obligaties of High Yield Obligaties te verwerven in deze aankondiging. Indien houders enige twijfel hebben omtrent de door hen te ondernemen stappen, dienen ze onmiddellijk eigen financieel en juridisch advies in te winnen, inclusief met betrekking tot enige fiscale gevolgen, bij hun makelaar, bankier, advocaat, accountant of andere onafhankelijke financieel, fiscaal of juridisch adviseur.

Deze kennisgeving vormt geen aanbod om Converteerbare Obligaties of High Yield Obligaties te kopen of een verzoek tot aanbod om Converteerbare Obligaties of High Yield Obligaties te verkopen. Deze kennisgeving is enkel gericht aan houders van Converteerbare Obligaties en/of High Yield Obligaties die personen zijn aan wie dit anderszins wettelijk kan worden verdeeld (“relevante personen”). Dit is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn mogen niet op basis van dit document handelen of hierop vertrouwen.

DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN AANDELEN, OBLIGATIES OF ANDERE EFFECTEN VAN NYRSTAR NV. DE INFORMATIE HIERIN VERVAT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft zes smelterijen, een fumer en vier mijnen in Europa, Australië en Noord- Amerika en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Voor meer informatie neem contact op met

Anthony Simms -       Hoofd Beleggerrelaties & Insured Risk        T: +41 44 745 8157         M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Franziska Morroni  -   Hoofd Corporate Communications               T: +41 44 745 8295         M: +41 79 719 2342  franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage