Umicore - Transparantieverklaringen van BlackRock, Inc.

 1. Transparantieverklaring van 11 juli 2019

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 11 juli 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 10 juli 2019 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,88% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

 • Datum van kennisgeving: 11 juli 2019
 • Datum van drempelonderschrijding: 10 juli 2019
 • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:
 1. Stemrechten
 Vorige kennisgevingNa de transactie
Stemgerechtigde# stemrechten# stemrechten% stemrechten
BlackRock, Inc.000,00%
BlackRock (Netherlands) B.V.30.94730.9470,01%
BlackRock (Singapore) Limited8.8628.8620,00%
BlackRock Advisors (UK) Limited597.710605.2850,25%
BlackRock Advisors, LLC696.325696.3250,28%
BlackRock Asset Management Canada Limited131.728131.7280,05%
BlackRock Asset Management Deutschland AG434.592429.0120,17%
BlackRock Asset Management North Asia Limited1.7521.7520,00%
BlackRock Financial Management, Inc.14.96914.9690,01%
BlackRock Fund Advisors2.342.1742.342.7380,95%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association717.797717.7970,29%
BlackRock International Limited282.394282.3940,11%
BlackRock Investment Management (Australia) Limited59.96059.9600,02%
BlackRock Investment Management (UK) Limited1.691.8342.177.2790,88%
BlackRock Investment Management, LLC284.636284.6360,12%
BlackRock Japan Co., Ltd.72.85472.8540,03%
Subtotaal7.368.5347.856.5383,19%
 1. Gelijkgestelde financiële instrumenten
StemgerechtigdeType financieel instrument# stemrechten verbonden aan effecten% stemrechtenAfwikkeling
BlackRock Advisors (UK) LimitedUitgeleende effecten706.1150,29%Fysieke afwikkeling
BlackRock Fund AdvisorsUitgeleende effecten244.3600,10%Fysieke afwikkeling
BlackRock Institutional Trust Company, National AssociationUitgeleende effecten2.064.4570,84%Fysieke afwikkeling
BlackRock Investment Management (UK) LimitedUitgeleende effecten3.454.1641,40%Fysieke afwikkeling
BlackRock Japan Co., Ltd.Uitgeleende effecten115.8880,05%Fysieke afwikkeling
BlackRock Institutional Trust Company, National AssociationContract For Difference (CFD)41.4430,02%Cash
BlackRock Investment Management (UK) LimitedContract For Difference (CFD)4210,00%Cash
BlackRock Investment Management, LLCAandelencertificaat310,00% 
Subtotaal 6.626.8792,69% 
 1. Totaal A & B
 # stemrechten% stemrechten
TOTAAL14.483.4175,88%

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

 1. Transparantieverklaring van 10 juli 2019

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 10 juli 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 9 juli 2019 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,88% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

 • Datum van kennisgeving: 10 juli 2019
 • Datum van drempelonderschrijding: 9 juli 2019
 • Onderschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:


A. Stemrechten

 Vorige kennisgevingNa de transactie
Stemgerechtigde# stemrechten# stemrechten% stemrechten
BlackRock, Inc.000,00%
BlackRock (Netherlands) B.V.30.94730.9470,01%
BlackRock (Singapore) Limited11.3298.8620,00%
BlackRock Advisors (UK) Limited348.652597.7100,24%
BlackRock Advisors, LLC726.063696.3250,28%
BlackRock Asset Management Canada Limited124.495131.7280,05%
BlackRock Asset Management Deutschland AG301.623434.5920,18%
BlackRock Asset Management North Asia Limited1.7521.7520,00%
BlackRock Financial Management, Inc.16.04914.9690,01%
BlackRock Fund Advisors2.658.4122.342.1740,95%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association2.656.676717.7970,29%
BlackRock International Limited292.572282.3940,11%
BlackRock Investment Management (Australia) Limited60.54559.9600,02%
BlackRock Investment Management (UK) Limited869.2731.691.8340,69%
BlackRock Investment Management, LLC302.791284.6360,12%
BlackRock Japan Co., Ltd.117.58972.8540,03%
Subtotaal8.518.7687.368.5342,99%

B.  Gelijkgestelde financiële instrumenten

StemgerechtigdeType financieel instrument# stemrechten verbonden aan effecten% stemrechtenAfwikkeling
BlackRock Advisors (UK) LimitedUitgeleende effecten706.1150,29%Fysieke afwikkeling
BlackRock Fund AdvisorsUitgeleende effecten244.3600,10%Fysieke afwikkeling
BlackRock Institutional Trust Company, National AssociationUitgeleende effecten2.064.4570,84%Fysieke afwikkeling
BlackRock Investment Management (UK) LimitedUitgeleende effecten3.938.6641,60%Fysieke afwikkeling
BlackRock Japan Co., Ltd.Uitgeleende effecten115.8880,05%Fysieke afwikkeling
BlackRock Institutional Trust Company, National AssociationContract For Difference (CFD)44.4300,02%Cash
BlackRock Investment Management (UK) LimitedContract For Difference (CFD)4210,00%Cash
BlackRock Investment Management, LLCAandelencertificaat310,00% 
Subtotaal 7.114.3662,89% 

C. Totaal A & B

 # stemrechten% stemrechten
TOTAAL14.482.9005,88%

Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaringen zijn hier beschikbaar.

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                         eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                                             +32 2 227 74 34                       aurelie.bultynck@umicore.com

 

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.        


Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.


Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2018 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,3 miljard (omzet van € 13,7 miljard) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst.