Nyrstar: Verdere aankondiging over onvoorziene productie-onderbreking bij Port Pirie smelterij en impact van positie in Risicometaal in het eerste halfjaar van 2019

Gereglementeerde Informatie – Voorkennis

Nyrstar: Verdere aankondiging over onvoorziene productie-onderbreking bij Port Pirie smelterij en impact van positie in Risicometaal in het eerste halfjaar van 2019

19 juli 2019 om 08.00 CEST

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de “Vennootschap”) kondigt vandaag een verdere ontwikkeling aan in verband met de onvoorziene productie-onderbreking bij de Port Pirie smelterij en de impact van haar ongedekte positie in Risicometaal in het eerste halfjaar van 2019.

Onvoorziene productie-onderbreking bij Port Pirie smelterij
In navolging van de persberichten van 9 juli 2019, 10 juni 2019 en 28 juni 2019, waarin zij had meegedeeld dat de Vennootschap overmacht (force majeure) had moeten inroepen onder een aantal van haar overeenkomsten, wegens een onvoorziene productie-onderbreking bij de Port Pirie smelterij, maakt de Vennootschap vandaag een verdere ontwikkeling bekend. De Vennootschap had eerder aangegeven op 9 juli 2019 dat de overmacht (force majeure) naar verwachting zou voortduren tot de laatste week van juli 2019 en dat zowel de TSL-hoogoven als de Hoogoven naar verwachting tegen eind juli 2019 zouden herstarten.

De Vennootschap geeft vandaag aan dat de herstart van de TSL-hoogoven aangevat is op 18 juli 2019 en dat zij nog steeds verwacht dat de Hoogoven zal herstarten tegen het eind van de maand.

Nyrstar heeft de impact van de ongeplande productie-onderbreking tijdens juni en juli 2019 gekwantificeerd op ongeveer 30kt aan loodmetaal en een daing in Onderliggende EBITDA van ongeveer EUR 20 miljoen tot EUR 25 miljoen over dezelfde periode.

Risicometaal
Nyrstar bezit op eender welk tijdstip metaal, hetzij als werk in uitvoering, hetzij als voorraad afgewerkte goederen, dat “ingeprijsd” werd maar niet “uitgeprijsd”. Aangezien dit metaal onderworpen blijft aan schommelingen in de onderliggende metaalprijs totdat het “uitgeprijsd” wordt, wordt dit “Risicometaal” genoemd. Het eigenlijke Risicometaal schommelt op eender welk tijdstip mee met de leveringen van grondstoffen en de productieniveaus.

Zoals aangekondigd in het persbericht over de Jaarresultaten 2018 gepubliceerd op 26 mei 2019, heeft Nyrstar in maart 2019 al haar hedge posities voor Risicometaal afgewikkeld om gecollateraliseerde cash tegenover de kredietlijnen vrij te maken. Als gevolg van de afwikkeling van de Risicometaal hedges realiseerde Nyrstar een eenmalig cashvoordeel van ongeveer USD 40 miljoen en is ze sindsdien volledig blootgesteld aan schommelingen in de metaalprijzen voor haar Risicometaal. De Vennootschap geeft vandaag aan dat zij de negatieve impact van de schommelingen in de metaalprijzen in het eerste halfjaar van 2019 heeft gekwantificeerd als een Risicometaalverlies van EUR 31 miljoen.

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft zes smelterijen, een fumer en vier mijnen in Europa, Australië en Noord- Amerika en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar:
www.nyrstar.com.

For further information contact:                                                                                      

Anthony Simms -   Head of Investor Relations & Insured Risk   T: +41 44 745 8157   M: +41 79 722 2152   anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni  -  Head of Corporate Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage