Wereldhave Belgium : Halfjaarlijks financieel bericht 2019

       

  • Stijging van het resultaat uit kernactiviteiten per aandeel van € 2,82 per 30 juni 2018 tot € 3,08 per 30 juni 2019;
  • Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen van € 956,7 mln per 31 december 2018 tot € 971,0 mln per 30 juni 2019;
  • Daling van de EPRA-bezettingsgraad van de winkelcentra van 97,2 % per 31 december 2018 tot 96,2% per 30 juni 2019;
  • Stijging van het aantal aandelen met 267.731 stuks naar aanleiding van het keuzedividend;
  • Stijging van het aantal bezoekers in de winkelcentra van 4,4% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (vergelijkbaar marktcijfer van -1,7%)

Bijlage