Hoge Raad bevestigt wanbeleid Xeikon bij Bencis-transactie

Hoge Raad bevestigt wanbeleid Xeikon bij Bencis-transactie

De conclusie van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, dat Xeikon bij de overname door Bencis in 2013, de belangen van de aandeelhouders onvoldoende behartigde en zich derhalve schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid, is ook door het hoogste rechtscollege bevestigd en staat derhalve definitief vast. Dat blijkt uit een vandaag vrijgegeven arrest van de Hoge Raad.

De uitspraak betekent een flinke opsteker voor Recalcico Beheer B.V. dat samen met de Stichting Xeikonclaim de belangen van huidige en voormalige aandeelhouders Xeikon behartigt met het oog op een adequate compensatie voor de door Xeikon veroorzaakte schade.

Mede als gevolg van het inmiddels vaststaande wanbeleid, wist Bencis, het investeringsvehikel van (mede)oprichter Zoran van Gessel, de wereldwijd opererende innovatieve producent van printsystemen Xeikon, tegen een prijs van € 5,85 per aandeel van de beurs te halen. Vervolgens werd het bedrijf ruim anderhalf jaar later voor de dubbele prijs (€ 11,75) doorverkocht aan de Flint Group, een producent van onder meer drukinkten.

De onzakelijkheid van de beursexit, was mede mogelijk, omdat Xeikon, als onderdeel van de Bencis-transactie, voorafgaande aan de overname een aantal van haar bezittingen tegen niet-marktconforme voorwaarden doorverkocht aan haar referentieaandeelhouder Iep Invest en de waardebepaling in het biedingsbericht aanzienlijke onvolkomenheden bevatte.

Doordat Iep Invest op een goedkope wijze aandelen in (en een vordering op) het vastgoedvehikel Accentis verwierf, stemde zij in met het veel te lage bod van Bencis. Met deze schimmige constructie werd dus niet alleen Iep Invest bevoordeeld, maar zorgde deze meerderheidsaandeelhouder er en passant voor dat de overige aandeelhouders geen faire prijs ontvingen voor hun aandelen. Een kleine groep aandeelhouders is niet akkoord gegaan met het bod en vecht deze momenteel aan in een inmiddels meer dan 5-jaar durende uitkoopprocedure.

‘Het arrest van de Hoge Raad betekent niet alleen dat de weg naar schadevergoeding als gevolg van de dubieuze handelwijze van de voormalige Xeikon-bestuurders en -commissarissen open ligt, voor zowel de bestaande als voormalige aandeelhouders’, zo licht Frans Faas namens Recalcico toe, ‘maar ook claims jegens Bencis en Xeikon zelf, vanwege de op hen rustende prospectusaansprakelijkheid, behoren nu tot de mogelijkheden. Goed dat de betrokkenen, die zich hebben laten leiden door perverse prikkels, daarvoor uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen’ zo besluit hij.