WDP kondigt nieuwe projecten aan

Totaal investeringsvolume in het kader van het groeiplan 2016-2020: 330 miljoen euro aanbod van 2.369.560 nieuwe aandelen ter financiering investeringspijplijn lancering private plaatsing.

Sinds de zomer heeft WDP een acceleratie gekend in de uitvoering van zijn groeiplan 2016-20, waarbij het gecumuleerd volume aan geïdentificeerde investeringen 330 miljoen euro bedraagt, voornamelijk gedreven door nieuwe voorverhuurde projecten. Ter financiering van de investeringspijplijn, die een uitvoering zal kennen hoofdzakelijk in de komende 18 maanden, lanceert WDP een openbare aanbieding tot inschrijving op 2.369.560 nieuwe aandelen in België. De openbare aanbieding aan bestaande aandeelhouders met onherleidbaar toewijzingsrecht, wordt voorafgegaan door een private plaatsing in een accelerated bookbuilding bij internationale institutionele beleggers onder voorbehoud van een volledige claw-back.


Aankondiging nieuwe projecten in het kader van het strategisch groeiplan 2016-20

In Nederland kondigt WDP vandaag voor circa 120 miljoen euro nieuwe investeringen aan, een combinatie van twee aankopen voor circa 20 miljoen euro en vier nieuwe projecten voor circa 100 miljoen euro. WDP verwacht een initieel brutohuurrendement op deze investeringen te realiseren van circa 6,50-6,75%.

Door bovenstaande investeringen komt het bedrag aan geïdentificeerd investeringsvolume binnen het strategisch groeiplan 2016-20 op een totaal van 330 miljoen euro. Hiervan is per 30 september 2016 reeds 115 miljoen euro geïnvesteerd, en het saldo van 215 miljoen euro zal naar verwachting gerealiseerd worden hoofdzakelijk binnen de komende 18 maanden.

Nieuwe investeringen

WDP kondigt vandaag de volgende nieuwe aankopen/projecten aan voor een bedrag van circa 120 miljoen euro. Belangrijk voor wat betreft onderstaande transacties, is de doorslaggevende rol die WDP in dit verband speelt als langetermijn eindinvesteerder. WDP realiseert de nieuwe sites steeds in samenwerking met de klant. Eens de activiteiten van de huurder van start zijn gegaan, blijft WDP eigenaar van het pand en dus nauw betrokken, om op die manier verder te groeien en te bouwen aan deze campussen samen met de klant.