Bekaert: resultaten eerste jaarhelft 2019

Bekaert verbetert winstgevendheid en verlaagt schuldgraad

Onderliggende EBIT stijgt met +14% tot € 126 miljoen
Nettoschuld op onderliggende EBITDA daalt van 3,1 naar 2,6


Hoofdpunten

Ondanks uitdagende marktomstandigheden heeft Bekaert haar financiële performantie in de eerste helft van 2019 verbeterd. De groep realiseerde:

  • 3% omzetgroei, vooral in banden- en bouwmarkten;
  • aanzienlijke besparingen in operationele en overheadkosten;
  • aangescherpte prijszettingskracht en productmix;
  • verbetering in businessmix Bridon-Bekaert Ropes Group;
  • beduidende verlaging van het gemiddeld werkkapitaal op omzet;
  • verlaging van de schuldgraad en succesvolle schuldherfinanciering.

Onderliggende EBIT bereikte € 126 miljoen voor de eerste helft van 2019, een stijging van 14% in vergelijking met vorig jaar en aan een marge op omzet van 5,7%. Onderliggende EBITDA bedroeg € 239 miljoen, 12% hoger dan vorig jaar en gelijk aan een marge van 10,8%. Onderliggende ROCE was 9,3%, vergeleken met 8,1% voor dezelfde periode in 2018. Nettoschuld op onderliggende EBITDA verbeterde verder van 3,1 (op 30 juni 2018) over 2,7 (bij jaareinde 2018) tot 2,6 op 30 juni 2019.


Vooruitzichten

De businessomstandigheden vertonen in verschillende sectoren een negatieve trend als gevolg van aanhoudende onzekerheid. We voorzien geen opvering in onze landbouw-, automobiel- (originele uitrusting), en industriële markten in de nabije toekomst. We verwachten dat de banden- en bouwmarkten stand zullen houden, maar met de gebruikelijke seizoenseffecten in de tweede helft van het jaar.

We zullen de economische tegenwind blijven compenseren met effectieve kostacties en door verdere vooruitgang te boeken in het verbeteren van onze bedrijfsprestaties.

Ondanks seizoenseffecten en een afzwakkende vraag in diverse sectoren blijft onze focus gericht op onderliggende EBIT-margeverbetering jaar-op-jaar, op weg om deze progressief te herstellen naar meer dan 7% op middellange termijn.

We zullen de balans blijven versterken met strikte controle op werkkapitaal en investeringen, zodat we de nettoschuld/onderliggende EBITDA verder verlagen.


Bijlage