Umicore: Halfjaarresultaten 2019


Solide prestatie in uitdagende marktomstandigheden en in vergelijking met de recordniveaus van 2018

Umicore zette in de eerste helft van 2019 een solide prestatie neer met € 1,6 miljard inkomsten en een recurrente EBIT van € 240 miljoen,  in een context van uitdagende omstandigheden in belangrijke industrieën en verminderd consumentenvertrouwen, vooral in de autosector. De vrije kasstromen verbeterden aanzienlijk op jaarbasis.

Umicore noteerde hogere inkomsten in Catalysis, dat beduidend beter presteerde dan de dalende automarkt, dankzij een groter marktaandeel in benzinewagens en een toenemende marktpenetratie van deeltjesfilters voor benzinemotoren in Europa en China.

In Energy & Surface Technologies kent Umicore, zoals aangekondigd in april, een tijdelijke vertraging van de vraag naar haar kathodematerialen en heeft ze haar investeringen aangepast aan het huidige tragere groeitempo. De bouwstenen op middellange en lange termijn van Umicore’s Rechargeable Battery Materials activiteit blijven intact, aangezien de wetgeving in cruciale regio's de elektrificatie sterk ondersteunt en de technologische roadmap veel ruimte biedt voor innovatie en differentiatie.

In Recycling verbeterde de doorstroom in de fabriek in Hoboken aanzienlijk na de investeringen die werden gedaan tijdens de geplande verlengde onderhoudsstilstand in het begin van het jaar. In de eerste helft van het jaar waren de volumes echter lager als gevolg van de verminderde beschikbaarheid van de smelter. De metaalprijzen en de bevoorrading waren gunstig in de periode.  

Inkomsten: € 1,6 miljard (-3% op jaarbasis)

Recurrente EBITDA: € 357 miljoen (-2% op jaarbasis)

Recurrente EBIT: € 240 miljoen (-8% op jaarbasis)

ROCE: 12,3% (16,6% in de eerste helft van 2018)

Recurrente nettowinst (aandeel Groep): € 151 miljoen (-8% op jaarbasis)

Recurrente winst per aandeel: € 0,63 (-9% op jaarbasis)

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten: € 308 miljoen (€ 102 miljoen in de eerste helft van 2018) en € 50 miljoen vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten1 (- € 104 miljoen in de eerste helft van 2018), met inbegrip van stabiel werkkapitaal ten opzichte van eind 2018.

Nettoschuld: € 1059 miljoen wat overeenstemt met een gemiddelde nettoschuld / recurrente EBITDA van 1.34

Umicore verlengde de looptijd van haar schuld tegen historische lage vaste voorwaarden dankzij de geslaagde uitgifte van een onderhandse US Private Placement van € 390 miljoen met looptijden van 7 tot 12 jaar.

Een interim-dividend van € 0,375 per aandeel zal worden uitgekeerd op 27 augustus. Dit bedrag stemt overeen met de helft van het jaarlijkse dividend voor het boekjaar 2018, in lijn met het dividendbeleid.


Met toewijding gericht op haar lange-termijn strategie voor schone mobiliteitsmaterialen en recyclage

Umicore is toegewijd aan haar lange-termijn strategie voor schone mobiliteitsmaterialen en recyclage en blijft investeren in O&O en de uitbreiding van capaciteit om de groei van haar activiteiten te ondersteunen. In Catalysis werden in het tweede kwartaal de nieuwe productielijnen in Polen in gebruik genomen en moet de nieuwe capaciteit in China eind 2019 operationeel zijn. In Rechargeable Battery Materials is de bouw van de nieuwe fabriek in Polen begonnen. De nieuwe fabriek in China zal na de zomer in gebruik worden genomen, met een aanpassing van de snelheid waarmee nieuwe productielijnen worden toegevoegd.

In mei maakte Umicore bovendien twee belangrijke stappen bekend voor de uitbreiding van haar geïntegreerde en duurzame waardeketen voor batterijmaterialen: de overeenkomst voor de overname van de kobaltraffinage- en kathodeprecursoractiviteiten van Freeport Cobalt in Kokkola, Finland, en een samenwerking op lange termijn met Glencore voor de bevoorrading van kobalt.  


Vooruitzichten bevestigd

Zoals in april aangekondigd, verwacht Umicore voor het volledige jaar een recurrente EBIT in de vork van € 475 miljoen tot € 525 miljoen, ervan uitgaand dat de macro-economische context niet materieel verder verslechtert. In Catalysis verwacht Umicore beter te blijven presteren dan de automarkt, met voor het volledige jaar een hogere recurrente EBIT van de business group dan in 2018. De business group Energy & Surface Technologies wordt nog steeds geconfronteerd met uitdagende omstandigheden in haar belangrijkste eindmarkten. In combinatie met het effect van lage kobaltprijzen en onethische aanvoer van kobalt, evenals de kosten van nieuwe investeringen, betekent dit dat de recurrente EBIT van de business group een stuk onder het niveau van vorig jaar zal liggen. In Recycling verwacht Umicore een positieve impact van de verbetering van de doorstroom in Hoboken die, samen met een gunstige bevoorradingsmix en hogere prijzen voor bepaalde metalen, een hogere recurrente EBIT van de business group voor het volledige jaar zou moeten opleveren dan in 2018, ondanks de impact van de brand in Hoboken in juli.


Marc Grynberg, CEO van Umicore: "Zowel de prestatie in de eerste zes maanden als de vooruitzichten voor het volledige jaar zijn volledig in lijn met alle elementen van de vooruitzichten die we in april gegeven hebben. Wij bewijzen onze behendigheid in het omgaan met uitdagende marktomstandigheden, terwijl we onze groeistrategie in schone mobiliteitsmaterialen en recyclage voortzetten. Dankzij onze operationele prestatie en sterke balans kunnen wij daadkrachtig onze investeringen in groei en O&O programma’s voortzetten en ons dividendbeleid bevestigen."

 1 Vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten = kasstroom uit bedrijfsactiviteiten – kapitaaluitgaven – gekapitaliseerde ontwikkelingsuitgaven.

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met de eerste helft van 2018, tenzij anders vermeld.

Bijlage