VGP NV: Succesvolle Afsluiting van Initiële Transactie van 175 Miljoen Euro met Tweede Joint Venture

PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie

31 juli 2019, 17u45  CET, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep') heeft vandaag met succes de eerste closing afgerond met VGP European Logistics 2, de tweede 50/50 joint venture met Allianz Real Estate, zoals opgericht op 1 juli 2019.  De transactie bestaat uit 3 bedrijvenparken die de joint venture van VGP heeft verworven, waaronder acht hoogwaardige logistieke gebouwen, waarvan vier in de gevestigde markten van respectievelijk Spanje (3) en Oostenrijk (1), en vier in de snelgroeiende markt Roemenië.

De initiële transactiewaarde bedraagt € 175 miljoen, inclusief een deel toekomstige ontwikkelingspijplijn. De bruto-opbrengst van deze transactie bedraagt circa € 96 miljoen1.

Dit is de initiële closing van de tweede joint venture met Allianz Real Estate, die op 1 juli 2019 van start is gegaan en een beoogde bruto-investeringswaarde van € 1,7 miljard heeft, die binnen vijf jaar moet worden bereikt door uitsluitend inkomstengenererende activa van VGP in Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje te verwerven. De eerste joint venture - VGP European Logistics - is in maart 2016 van start gegaan en richt zich op activa in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Deze eerste joint venture heeft een vergelijkbare doelstelling voor de bruto-investeringswaarde en heeft momenteel een waarde van ca. € 1,4 miljard aan gebouwen in eigendom of in aanbouw.

De opbrengst van de transactie zal door VGP worden gebruikt voor de financiering van nieuwe en bestaande projecten in aanbouw. Deze ontwikkelingspijplijn en de toekomstige ontwikkeling van andere nieuwe projecten in de aangewezen landen van de joint venture zullen verder worden ontwikkeld op eigen risico van VGP en vervolgens worden overgenomen door de joint venture onder voorbehoud van vooraf overeengekomen opleverings- en leaseparameters. VGP blijft verantwoordelijk voor het operationeel en asset management van deze parken.

"Na de succesvolle lancering van de tweede joint venture met Allianz Real Estate eerder deze maand is dit de eerste belangrijke mijlpaal voor de verruimde samenwerking," aldus Jan van Geet, CEO van VGP. "Na de transactie van € 203 miljoen met de eerste joint venture verleden april, verwachten we nog één transactie met de eerste joint venture af te sluiten voor het einde van het jaar, dit brengt het totaal naar drie joint venture closings voor 2019."

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Martijn Vlutters
(VP – Business Development & Investor Relations)
Tel: +32 (0)3 289 1433
Karen Huybrechts
(Head of Marketing)
Tel: +32 (0)3 289 1432

 
Petra Vanclova
(External Communications)
Tel: +42 0 602 262 107

 
Anette Nachbar
Brunswick Group
Tel: +49 (0)152 288 10363

OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevend pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP opereert met een volledig geïntegreerd businessmodel met capabiliteit en uitgebreide ervaring langs de hele waardeketen. De Groep heeft een gevorderde grondbank van 7,3 miljoen m2 en de strategische focus is op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële business parken. Opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft VGP nu circa 180 medewerkers en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics, een joint venture met Allianz Real Estate. Per december 2018 is de bruto waarde van de investeringen van VGP, inclusief de joint venture, €1,94 miljard en het bedrijf had een Net Asset Value of intrinsieke waarde (EPRA NAV) van €575 miljoen. VGP staat genoteerd op de beurs van Euronext Brussel en Prague Stock Exchange (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu 

Toekomstgerichte informatie: Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt verspreid.
1 Na afbetaling van een gegarandeerde banklening van € 15 miljoen bij Raiffeisen RoemeniëBijlage