Intervest Offices & Warehouses: halfjaarlijks financieel verslag 2019

Geachte mevrouw, geachte heer,

Gelieve hieronder de link te vinden naar het meest recente persbericht met betrekking tot
het halfjaarlijks financieel verslag 2019 van Intervest.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV,
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht,
Jean-Paul SOLS - ceo of Inge TAS - cfo, T. + 32 3 287 67 87.

Bijlage