Corbion resultaten eerste halfjaar 2019

 

Corbion boekte in het eerste halfjaar van 2019 een omzet van € 471,9 miljoen, een toename van 7,4% vergeleken met het eerste halfjaar van 2018, voornamelijk dankzij positieve valuta-effecten. De autonome omzetgroei was 0,9%. De aangepaste EBITDA in het eerste halfjaar van 2019 nam autonoom af met 0,1% tot € 71,4 miljoen als gevolg van 0,6% organische groei, positieve valuta-effecten, die werden geneutraliseerd door een negatieve impact van de consolidatie van de verworven Algae Ingredients fabriek in Brazilië.

“Het verheugde me om in het eerste halfjaar een aanhoudende versnelling te zien van de autonome omzetgroei van ons belangrijke business segment Food. Ingredient Solutions liet een gemengde performance zien en kwam uit onder de aangegeven bandbreedte voor de omzetgroei, aangezien het business segment Biochemicals stevige tegenwind ervoer in de marktsegmenten Electronics en Agrochemicals. Onze EBITDA-marges bleven op een gezond niveau bij zowel Food als Biochemicals. Met Innovation Platforms gingen we voort op het groeipad in het eerste halfjaar. De joint venture Total Corbion PLA presteerde erg sterk in de eerste helft van 2019, gesteund door gunstige marktontwikkelingen.

Ik wil iedereen bedanken voor de steun in de afgelopen vijf jaar. Het was een voorrecht te mogen dienen als CEO van Corbion. Nu ik aftreed, draag ik het roer over aan Olivier Rigaud. Ik wens mijn opvolger Olivier en al mijn collega’s bij Corbion veel succes met de verdere ontwikkeling van de onderneming,” aldus Tjerk de Ruiter, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste halfjaar 2019

  • De autonome groei van de netto-omzet was 0,9%; de volumegroei was 1,8%
  • De Aangepaste EBITDA  kwam uit op € 71,4 miljoen (H1 2018: € 71,5 miljoen), een organische groei van 0.6% (inclusief 5.3% positief effect van IFRS 16 implementatie)
  • De Aangepaste EBITDA -marge was 15,1% (H1 2018: 16,3%)
  • Correcties op EBITDA-niveau ten bedrage van € +3,4 miljoen
  • Het bedrijfsresultaat bedroeg € 46,4 miljoen (H1 2018: 50,2 miljoen)
  • De vrije kasstroom was € -29,3 miljoen (H1 2018: € -16,3 miljoen); de afname is voornamelijk toe te schrijven aan de acquisitie van Granotec do Brazil (25 april 2019)
  • Nettoschuld/EBITDA per einde halfjaar was 2,1x (ultimo 2018: 1,8x)
x € miljoenH1 2019H1 2018Totale groeiAutonome groei
Netto-omzet471,9 439,2 7,4%0,9%
Aangepaste EBITDA 71,4 71,5 -0,1%0,6%
Aangepaste EBITDA -marge 15,1%16,3%  
Bedrijfsresultaat46,4 50,2 -7,6%0,8%
ROCE10,0%14,9%  

Bijlage