Heijmans: Verdere verbetering resultaat

Kernpunten:

  • Onderliggende EBITDA (excl. IFRS16) 1e halfjaar verbeterd: € 25 miljoen (1e halfjaar 2018: € 20 miljoen), alle bedrijfsonderdelen positief;
  • Omzet 1e halfjaar lager: € 730 miljoen (1e halfjaar 2018: € 780 miljoen);
  • Woningverkoop vergelijkbaar met vorig jaar: 1.061 woningen verkocht in de 1e helft van 2019 (1.065 woningen in 1e halfjaar van 2018);
  • Netto resultaat na belastingen € 15 miljoen (1e halfjaar 2018: € 8 miljoen);
  • Orderportefeuille gestegen naar € 2,1 miljard per eind juni (eind 2018: € 2,0 miljard);
  • Netto schuld (excl. IFRS 16)  € 23 miljoen ultimo juni 2019 (ultimo juni 2018: € 14 miljoen).

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:
‘De positieve start van dit jaar hebben we voortgezet. In de markten waarin we actief zijn, is overwegend voldoende werk, maar het maken van de juiste keuzes bij de order intake blijft cruciaal. Ondanks de lagere omzet, door de vertraagde start bouw bij enkele binnenstedelijke vastgoedprojecten, is een verdere verbetering van het resultaat gerealiseerd. Dit is mede te danken aan ons selectieve aanname beleid. De onderliggende EBITDA exclusief IFRS 16 steeg met 25% naar € 25 miljoen en de netto marge verdubbelde tot 2%. Naast verbetering van onderliggende EBITDA werd dit gerealiseerd doordat we de financieringslasten in de voorbije jaren significant naar beneden wisten te brengen. We zijn goed op weg om van Heijmans weer een robuuste onderneming te maken. Op basis van onze gebalanceerde mix van activiteiten die zich volgens verwachting ontwikkelt, zien we de tweede helft van dit jaar met vertrouwen tegemoet.’

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Rik Hammer
Communicatie
+31 73 543 52 17
rhammer@heijmans.nl

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

Bijlage