Oproeping buitengewone algemene vergadering van 24 september 2019

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve hierna ons persbericht te vinden met bettreking tot de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 24 september 2019.

Hoogachtend.

Bijlage