Transparantieverklaring – Gilead bezit 22% van de Galapagos aandelen

Mechelen, België; 28 augustus 2019; 22.01 CEST; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Gilead Sciences, Inc.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 heeft Galapagos op 28 augustus 2019 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Gilead Sciences, Inc. (handelend als moederonderneming of een controlerende persoon) waarin staat dat Gilead Sciences Therapeutics A1 Unlimited Company, een onrechtstreekse dochteronderneming van Gilead Sciences, 13.589.686 van de stemrechten van Galapagos bezit, bestaande uit 13.589.686 aandelen, als gevolg van een inschrijving op een kapitaalverhoging waarbij zij 6.828.985 nieuwe Galapagos aandelen ontving op 23 augustus 2019. Dit vertegenwoordigt 22,04% van de 61.652.086 uitstaande aandelen van Galapagos. Gilead Sciences Therapeutics A1 Unlimited Company is dus boven de 20%-drempel van de stemrechten van Galapagos gestegen door de verwerving van stemrechtverlenende effecten op 23 augustus 2019.

De verklaring verduidelijkt verder dat (i) Gilead Sciences Therapeutics A1 Unlimited Company een rechtstreekse dochteronderneming is van Gilead Sciences Biopharmaceutics Ireland UC, (ii) Gilead Sciences Biopharmaceutics Ireland UC een rechtstreekse dochteronderneming is van Gilead Sciences, Inc., en (iii) Gilead Sciences, Inc. geen controlerende aandeelhouder heeft.

De volledige transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.               

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoekstadium in verschillende ziektes. De pijplijn van Galapagos bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma's in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.  

Galapagos Contacts 
Investors:Media:
Elizabeth Goodwin Carmen Vroonen
VP IR Senior Director Communications
+1 781 460 1784 +32 473 824 874
  
Sofie Van Gijsel Evelyn Fox
Director IR Director Communications
+32 485 19 14 15 +31 6 53 591 999
ir@glpg.com communications@glpg.com

            
 

1 Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.


 

 

Bijlage