Banimmo: Resultaten van het eerste halfjaar van het boekjaar 2019

Highlights eerste halfjaar 2019

• Voorbereiding van de start van 3 nieuwe projecten: North Plaza 9 in de Noordwijk van Brussel, het nieuwe activiteitencentrum van ING in Louvain-La-Neuve en nieuwe kantoren op The Loop in Gent

• Stabiele huurinkomsten van € 1,8 miljoen

• Geconsolideerd netto resultaat (IFRS) laat een verlies zien van € 3,14 miljoen

• Te verwachten resultaat 2019: verlies van € 3,30 miljoen, rekening houdend met potentiële verkopen

• De waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt € 129,42 miljoen op een balanstotaal van € 140,1 miljoen

• Door het afsluiten van 2 financieringen (een kredietlijn en een achtergestelde lening) met referentieaandeelhouder Patronale Life (totaal € 27,5 miljoen) beschikt de vennootschap over de nodige middelen om haar bouw- en ontwikkelingsprojecten te financieren

• Laurent Calonne aangesteld als nieuwe CEO in mei 2019

Contact

Banimmo
Bischoffsheimlaan 33
BE-1000 Brussel
Tel.: +32 2 710 53 11

www.banimmo.be
Laurent Calonne
CEO
Laurent.Calonne@banimmo.be

 
Werner Van Walle
Voorzitter van de raad van bestuur
Werner.VanWalle@patronale-life.be

 

Over Banimmo

Banimmo is een beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar ‘pur sang’ die zich toespitst op het ontwikkelen van kantoorgebouwen in België, door de herontwikkeling van sites met potentieel en het bouwen van ‘built-to-suit’ projecten voor klanten. De bestaande vastgoedportefeuille omvat ca. 65.000 m2 aan gebouwen en ca. 275.000 m2 aan grond- en gebouwenreserve. De vennootschap onderscheidt zich door haar focus op duurzaamheid en stadskernen en omgeving.
Banimmo is genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (BANI).

Bijlage